برنامه درسی اول 1
 
 
 

مجتمع آموزشی امام صادق ( ع )

برنامه هفتگی دبستان سال تحصیلی96  –  1395

پایه اول 1                          سرکار خانم : طلایی

 

 

 
 
 
 
a
 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

بخوانیم

بنویسیم

ریاضی

قرآن

تئاتر و قصه گویی

بخوانیم

بنویسیم

هنر

املا

ریاضی

بخوانیم

بنویسیم

ریاضی

زبان

علوم

بخوانیم

بنویسیم

ریاضی

املا

علوم

زبان

ورزش

بخوانیم

ریاضی

بنویسیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روزنگار مهر ماه کلاس اول 1
با سلام گزارش شنبه 96/7/15
زنگ اول و دوم :ورزش و هنر 
زنگ سوم : تدریس نگاره پنجم
زنگ چهارم : ریاضی تدریس شد تم سه 
مشق امروز : پایین ص چهارده و پانزده فارسی نوشتاری
96/7/12
باسلام گزارش چهارشنبه 7/12👇👇
زنگ اول فارسی ادامه ی تدریس نگاره 4
وبخش کردن کلمات وپیداکردن کلمات هم آغاز
زنگ دوم یک صفحه ازفارسی بنویسیم انجام شد
زنگ سوم ریاضی یک صفحه ازکتاب ویک صفحه ازکتاب کارریاضی انجام شد
زنگ چهارم تمرین لوحه ی جدید دردفترمشق و علوم کتاب بازشد وبچه ها با درس علوم وکارهایی که تاحالا بصورت آزمایش انجام دادن آشناشدند
زنگ پنجم قصه گویی
مشق امروز ص13 فارسی نوشتن وص13و14کتاب کارریاضی
باسلام گزارش روزسه شنبه7/11👇👇
زنگ اول فارسی تدریس نگاره 4با محوریت قوانین ومقررات داخل مدرسه
زنگ دوم فارسی انجام یک صفحه ازکتاب مهارتهای نوشتن
زنگ سوم ریاضی دوصفحه ازکتاب انجام شد همراه با تمرین جدول سودوکو پای تابلو
زنگ چهارم زبان
زنگ  پنجم تمرین لوحه ی جدید دردفترمشق و همچنین انجام آزمایش علوم
مشق امروز ص11 کتاب فارسی نوشتن
96/7/10
باسلام گزارش دوشنبه7/10👇👇
زنگ اول فارسی دوره ی سه نگاره ی قبلی وبخش کردن کلمات کلید واژه
زنگ دوم تمرین لوحه(ر)درآرد وانجام یک صفحه ازکتاب بنویسیم
زنگ سوم ورزش
زنگ چهارم دوصفحه ازکتاب ریاضی انجام شد
زنگ پنجم تمرین لوحه ی (د) پای تابلو ودرکتاب
مشق امروز ص9کتاب مهارتهای نوشتن
باسلام گزارش چهارشنبه 7/5👇👇
زنگ اول ادامه ی تدریس نگاره ی 3 وبخش کردن کلمات کلید واژه
زنگ دوم ص 7 فارسی نوشتاری انجام شد
زنگ سوم تم 3 ریاضی تدریس شد وبچه ها با جدول سودوکو آشنا شدند
زنگ چهارم تمرین لوحه ی (  ر) و رفتن به  مراسم عزاداری امام حسین( ع)
🌹لطفا کتاب کارفارسی وریاضی هم سیمی شود واسم دانش آموز روی آن نوشته شود🌹با سپاس طلایی
مشق روزهای تعطیل
ص9و10و11 کتاب کار ریاضی
دوعدد پلی کپی نگاره وتمرین لوحه
باسلام گزارش سه شنبه 7/4👇👇
زنگ اول ادامه ی تدریس نگاره ی 2
زنگ دوم یک صفحه ازفارسی نوشتاری انجام شد
زنگ سوم 2صفحه ریاضی انجام شد
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم تدریس نگاره ی 3 با محوریت موضوع راه مدرسه
مشق امروز ص6 فارسی نوشتاری
با سلام گزارش دوشنبه7/3👇👇
زنگ اول تدریس نگاره 2 با موضوع آماده شدن برای مدرسه
زنگ دوم یک صفحه ازکتاب فارسی نوشتن درکلاس انجام شد

زنگ سوم بچه ها درحیاط سایه ی دوستانشون رو باگچ کشیدند وبعد ورزش کردند
زنگ چهارم ریاضی دوصفحه ازکتاب ریاضی با موضوع الگویابی انجام شد
زنگ پنجم بچه ها لوحه جدیدرا روی تابلو تمرین کردند ویک خط دردفترمشق نوشتند و یک خط هم درکتاب پررنگ کردند
تکلیف امروز👇
ص 4 فارسی نوشتن ودوخط سرمشق دردفترمشق
با سپاس 🌺طلایی 🌺
باسلام گزارش یکشنبه 7/2👇👇
زنگ اول ادامه ی تدریس نگاره 1 وآشنایی با نهاد خانواده
زنگ دوم انجام یک صفحه ازفارسی بنویسیم
زنگ سوم ریاضی تدریس تم 1 وانجام دوصفحه از کتاب ریاضی
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم تمرین لوحه پای تابلو ودردفترمشق وهمچنین بازی پانتومیم
مشق امروز
دوخط نوشتن لوحه ص2کتاب فارسی بنویسیم ودو خط سرمشق لوحه دردفترمشق
باسپاس 🌸طلایی 🌸
 
96/7/1
 
با عرض پوزش اگر اسم پسرام کنار کارهاشون نیست.چون زما
خیلی محدود بود و زنگ خورده بود.از جلسه آینده اسمشون هم کنار کارها نوشته میشه.🙏😊
با سلام وتبریک شروع سال تحصیلی جدید
گزارش کارامروز 👇👇
زنگ اول ودوم هنر و ورزش
زنگ سوم آشنایی بچه ها با کتاب های درسی و تحویل گرفتن کتاب ها ازبچه ها
زنگ چهارم تدریس درس نگاره 1
زنگ پنجم آموزش خط زمینه ونقطه گذاری با فاصله وآموزش لوحه نوشتن خط راست ازبالا به پایین وهمچنین  بازی دقت وتمرکز
تکلیف امروز
3خط سرمشق خط راست ازبالا به پایین دردفترمشق
با تشکر طلایی
 
 
 
دانش آموزان  عزیز و اولیا محترم هر کلاس,با  توجه به تاریخ ذکر شده میتوانند از  محتوای آموزشی  ارایه شده و تکالیف همان روز  اطلاع پیدا کنند.
 
        معلم :سرکارخانم  طلا یی
باسلام گزارش یک شنبه 12/1⬇️⬇️
زنگ اول روانخوانی فارسی
زنگ دوم دیکته
زنگ سوم هنر
زنگ چهارم فارسی مهارتها یک صفحه انجام شد والگوی دهتایی باعدد وحروف دردفترمشق نوشته شد
زنگ پنجم علوم دوصفحه ازدنیای سردوگرم انجام شد
✍مشق امروز کتاب کارفارسی ص89
کتاب کارریاضی ص 123✍
باسلام گزارش شنبه 11/30⬇️⬇️
زنگ اول تدریس درس ژله
زنگ دوم نوشتن ترکیبات ژ وکلمات ژ دردفترمشق
زنگ سوم ریاضی تدریس تم 19با موضوع دسته های دهتایی
زنگ چهارم دیکته تخته ای ق
زنگ پنجم تئاتروقصه گویی
✍مشق امروزمهارتها ص 95
کارریاضی ص 122
فردا دیکته اصلی ق✍
با سلام گزارش امروز11/27
اردوی بسیارهیجان انگیزسیرک بین المللی آفتاب😊😊
✍مشق امروز کتاب کارفارسی ص87و88
کارریاضی ص 121✍
باسلام گزارش دوشنبه 11/25⬇️⬇️
زنگ اول تدریس درس چ
زنگ دوم نوشتن ترکیبات چ وکلمه سازی با ترکیبات
زنگ سوم ریاضی تمرین الگوی سه تایی وچهارتایی و چوب خط
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم دیکته تخته ای خ
✍مشق امروزکتاب مهارتها ص 93
کتاب کارریاضی ص 119
فردا دیکته اصلی خ✍
1395/11/12
زنگ اول فارسی روانخوانی درس ل
زنگ دوم دیکته
زنگ سوم فارسی یک صفحه ازمهارتها انجام شد و عددنویسی تا40
زنگ چهارم دوصفحه ریاضی
زنگ پتجم علوم
✍مشق امروز کتاب کارفارسی ص79و80
کارریاضی ص 108✍
1395/11/11
زنگ اول تدریس درس ل
زنگ دوم نوشتن سرمشق ترکیبات ل وکلمات دردفترمشق
زنگ سوم دوصفحه ریاضی انجام شد
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم دیکته تخته ای
✍مشق امروز کتاب مهارتها ص 85
کتاب کارریاضی ص106
فردا دیکته اصلی و✍
1395/11/5
زنگ اول فارسی روانخوانی وبخش وصداکشی کارشد
زنگ دوم دیکته اصلی گفته شد
زنگ سوم ریاضی دو صفحه ازکتاب کارشد
زنگ چهارم دوصفحه ازکتاب کارفارسی انجان شد
زنگ پنجم کتاب کارعلوم کارشد
✍مشق امروز کتاب مهارتها ص81و82
کتاب کارریاضی ص 102✍
انجام شد
1395/11/4
زنگ اول فارسی تدریس درس خ
زنگ دوم نوشتن ترکیبات خ وکلمات خ دردفترمشق
زنگ سوم ریاضی دوصفحه انجام شد
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم دیکته تخته ای
1395/11/3
زنگ اول فارسی درس روزبرفی مرور شد وروانخوانی وبخش وصداکشی
زنگ دوم دیکته اصلی ی
زنگ سوم هنر
زنگ چهارم یک صفحه ازمهارتها ویک عدد
پلی کپی اعداد 20تا29 انجام شد
زنگ پنجم قرآن 
ازبچه ها خواسته شد یک رحل قرآن ازروی کتاب قرآن درست کنند .این کاردستی 30امتیازدارد
✍مشق امروز
کتاب کارفارسی ص 71،72و73✍
1395/11/2
زنگ اول فارسی تدریس درس ف
زنگ دوم نوشتن ترکیبات ف  و کلمات دردفترمشق
زنگ سوم یک صفحه ازکتاب ریاضی
زنگ چهارم دیکته تخته ای درس ی
زنگ پنجم تئاتروقصه گویی
✍مشق امروز مهارتها ص71
کتاب کارریاضی ص 100
فردا دیکته اصلی ی✍
1395/10/18
زنگ اول فارسی تدریس درس واو
زنگ دوم نوشتن ترکیبات وکلمات واو
زنگ سوم نصف زنگ یک صفحه ریاضی کتاب کارانجام شدونصف زنگ قرآن
زنگ چهارم دیکته تخته ای ز کارشد
زنگ پنجم تئاتروقصه گویی
✍مشق امروز کتاب کارفارسی ص62 ،فردا دیکته اصلی ز✍
1395/09/28
زنگ اول روخوانی فارسی به صورت دوره ازکتاب بخوانیم انجام شد
زنگ دوم دیکته تخته ای کلمات ر کارشد
زنگ سوم هنر
زنگ چهارم دیکته تخته ای ر بصورت جمله کارشد
زنگ پنجم ریاضی نوشتن جمع ومقایسه اعداد با علامت بیشتر،کمتر دردفترمشق نوشته شد
مشق امروز✍کتاب کارریاضی ص52و53
کتاب کار ریاضی ص83
فردا دیکته اصلی ر✍
1395/09/23
زنگ اول روخوانی ازکلمات ت ودرس تاب
زنگ دوم دیکته
زنگ سوم ریاضی سه صفحه انجام شد
زنگ چهارم نشانه ش آموزش داده شد وترکیبات ش رو کارکردیم
زنگ پنجم علوم کارکردیم
✍مشق امروز کتاب کارریاضی ص79
کتاب کارفارسی ص 50و51✍
1395/09/22
زنگ اول روخوانی فارسی ازکتاب خودم می خوانم
زنگ دوم دوصفحه ازکتاب کارفارسی انجام شد
زنگ سوم دوصفحه ازکتاب ریاضی انجام شد
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم نصف زنگ دیکته تخته ای کارشد
✍مشق امروزکتاب مهارتهاص63
کتاب کارریاضی ص78
فردا دیکته اصلی ت✍
1395/09/21
زنگ اول فارسی روخوانی ازکتاب داستان خودم می خوانم
زنگ دوم یک صفحه ازکتاب مهارتها انجام شد
زنگ سوم هنر
زنگ چهارم نصف زنگ سرمشق منزل داده شدونصف زنگ ریاضی کارشد
زنگ پنجم علوم فصل سنگ ها تدریس شد
✍مشق امروزکتاب کارریاضی ص77
سرمشق دردفترمشق✍
1395/09/20
زنگ اول تدریس درس استخر و رنگ آمیزی نشانه ی 4شکلی
زنگ دوم روخوانی درس استخر وروخوانی ترکیبات نوشته شده روی تابلو
زنگ سوم نوشتن ترکیبات دردفترمشق وبخش وصداکشی پنج کلمه
زنگ چهارم قرآن
زنگ پنجم تئاتروقصه گویی
✍مشق امروز کتاب مهارتها ص 61
کتاب کارریاضی ص 75و76✍
1395/09/17
زنگ اول ودوم زبان و ورزش
زنگ سوم یک صفحه ازکتاب کارفارسی انجام شد
زنگ چهارم روخوانی فارسی ازروی کتاب وتابلو
زنگ پنجم بخش وصدا وکلمه نویسی وجمع کردن امتیازات بچه ها ودادن جایزه پایان هفته
✍مشق روزهای پایانی هفته 
کتاب مهارتها ص 59و60
کتاب کارریاضی ص 73و74
یک پلی کپی تمرینات ز ویک پلی کپی روخوانی درس ز
1395/09/16
زنگ اول تدریس درس ز
زنگ دوم دیکته
زنگ سوم نوشتن ترکیبات ز دردفترمشق
زنگ چهارم ریاضی دوصفحه انجام شد
زنگ پنجم یک صفحه ازتمرینات کتاب کارفارسی انجام شد
✍مشق امروز کتاب مهارتها ص58
کتاب کارریاضی ص 71و72✍
1395/9/15
زنگ اول یک صفحه تمرینات کتاب کارفارسی انجام شد
زنگ دوم دیکته تخته ای
زنگ سوم ریاضی تدریس مفهوم کمتر
سه صفحه ریاضی انجام شد
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم علوم
✍مشق امروزکتاب کارمهارتها ص69و70
یک عدد پلی کپی فارسی
فردا دیکته اصلی نشانه او  و س✍
1395/09/13
باسلام گزارش شنبه 9/13⬇️
زنگ اول تدریس درس ایران ودادن پازل ایران به بچه ها
زنگ دوم نوشتن ترکیبات ای دردفترمشق
زنگ سوم ریاضی انجام 3صفحه ازکتاب ریاضی
زنگ چهارم دوصفحه ازکتاب کارفارسی انجام شد
زنگ پنجم تئاتروقصه گویی
✍مشق امروز کتاب مهارتها ص55
کتاب کارریاضی ص 65و66✍
1395/09/07
زنگ اول فارسی روخوانی وکلمه سازی با نشانه ر و ن تمرین شد
زنگ دوم دو صفحه کتاب کارفارسی درکلاس کارشد و تمرینات پایین صفحات 53و54کتاب مهارتها
زنگ سوم هنر
زنگ چهارم ریاضی کارکردیم
زنگ پنجم دیکته تخته ای کارشد
✍مشق امروز کتاب کارریاضی ص 63و64
بالای صفحه 53و54 کتاب مهارتها
جزوه ی علوم تا آخربخش گیاهان کارشود✍
سه شنبه دیکته اصلی درس س
1395/09/06
زنگ اول درست کردن نان
زنگ دوم تدریس درس نان وروخوانی
زنگ سوم نوشتن ترکیبات وچندکلمه دردفترمشق
زنگ چهارم قرآن
زنگ پنجم تئاتروقصه گویی
✍مشق امروز کتاب کارریاضی ص62
کتاب مهارتهاص40✍
باسلام گزارش یکشنبه 9/7⬇️⬇️
زنگ اول فارسی روخوانی وکلمه سازی با نشانه ر و ن تمرین شد
زنگ دوم دو صفحه کتاب کارفارسی درکلاس کارشد و تمرینات پایین صفحات 53و54کتاب مهارتها
زنگ سوم هنر
زنگ چهارم ریاضی کارکردیم
زنگ پنجم دیکته تخته ای کارشد
✍مشق امروز کتاب کارریاضی ص 63و64
بالای صفحه 53و54 کتاب مهارتها
جزوه ی علوم تا آخربخش گیاهان کارشود✍
سه شنبه دیکته اصلی درس س
1395/09/02
زنگ اول تدریس درس
زنگ دوم دیکته
زنگ سوم انجام یک صفحه ازکتاب مهارتها
زنگ چهارم انجام دوصفحه ریاضی
زنگ پنجم علوم تدریس دنیای گیاهان
✍مشق امروزکتاب کارفارسی ص 37و38
ونوشتن دوخط عدد 6و7دردفترمشق✍
1395/08/29
زنگ اول فارسی بخوانیم تدریس درس ت
زنگ دوم فارسی نوشتاری انجام قسمتهای پایین 3صفحه ازکتاب مهارتها
زنگ سوم دیکته تخته ای
زنگ چهارم نصف زنگ قرآن ونصف زنگ علوم کارشد
زنگ پنجم تئاتروقصه گویی
✍مشق امروز وفرداکتاب کارریاضی ص55و56و57
کتاب مهارتهاص47،48،49
ویک پلی کپی صدای ت✍
1395/08/22
روخوانی وبخش وصدا کشی
زنگ دوم نوشتن وتمرین ترکیبات او دردفترمشق
زنگ سوم ریاضی انجام 3صفحه
زنگ چهارم نصف زنگ قرآن ونصف زنگ دیکته تخته ای درس د
زنگ پنجم تئاتروقصه گویی
✍مشق امروز کتاب مهارتها ص 46
کتاب کارریاضی ص 51و52
فردا دیکته اصلی درس د✍
تدریس درس او و👆👆👆
395/08/17
زنگ اول روخوانی فارسی ازاول کتاب تا درس جدید(کاری که هرشب توخونه هم بایدانجام بشه)
زنگ دوم فارسی نوشتاری یک صفحه ویک برگ هم پلی کپی صدای ب انجام شد
زنگ سوم کتاب کارفارسی 2صفحه انجام شد
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم علوم دنیای جانوران
لطفا دراردوی باغ وحشی که مدیریت محترم مجموعه برای فردا برای بچه ها تدارک دیدند همه ی بچه ها حضورداشته باشن تابادنیای جانوران ازنزدیک آشنا بشن.
✍مشق امروز
کتاب کارفارسی ص 26و27
کتاب کارریاضی ص46و47✍
1395/08/16
زنگ اول روخوانی فارسی وبخش وصداکشی
زنگ دوم اولین دیکته اصلی
زنگ سوم هنر
زنگ چهارم سرمشق نویسی دردفترمشق
زنگ پنجم ریاضی انجام 3صفحه درکلاس
✍مشق امروز کتاب مهارتها ص38
کتاب کارریاضی ص 45✍
لطفا دفتردیکته ی بچه ها رو امضا بفرمایین وفردا حتما همراهشون باشه
1395/08/15
زنگ اول تدریس درس م 
آشنایی با نشانه ی م وترکیبات ما
رنگ آمیزی نشانه وروخوانی درس ودادن هدیه ماشین به بچه ها
زنگ دوم آموزش نوشتن م وترکیبات دردفترمشق
زنگ سوم ریاضی تم 8
آشنایی با نمازدرقالب آموزش یک نمازدورکعتی وآموزش عدد 3 ویک صفحه الگویابی درکلاس
زنگ چهارم قرآن 
آشنایی بچه ها با مراحل درست شدن نان تحت عنوان داستان نان
زنگ پنجم تاتروقصه گویی
✍مشق امروزکتاب مهارتها ص 37
کتاب کارریاضی ص41و44✍
1395/08/10
برگه ی کپی داده شد 
کتاب مهارت ها صفحه 35
1395/08/09
کتاب کار فارسی صفحه 22-23 
برگه ریاضی
1395/08/08
پلی کپی داده شد
کتاب مهارت ها صفحه 33
1395/08/04
کتاب کار ریاضی صفحه 38
کتاب مهارت ها صفحه 30
1395/08/02
کتاب کار ریاضی صفحه 35-37
کتاب مهارت ها صفحه 27
1395/08/01
کتاب ریاضی صفحه 32-33 
کتاب مهارت ها صفحه 26 
1395/07/28
کتاب ریاضی صفحه 35 کار دستی با اشکال هندسی 
کتاب کار ریاضی صفحه 30-31 
تمرین لوحه های صفحه 22-23  در آرد یا نمک 
 
1395/07/27
کتاب کار ریاضی صفحه 27
کتاب مهارت ها صفحه 23 
1395/07/26
کتاب کار ریاضی صفحه 26
کتاب مهارت ها صفحه 22-23
95/07/25
کتاب مهارتها صفحه 22 سر مشق  سن 
کتاب کار ریاضی صفحه 25 
95/07/24
باسلام گزارش کارامروز⬇️⬇️
زنگ اول ادامه تدریس نگاره 7
زنگ دوم آموزش دولوحه درکلاس وانجام دوصفحه کتاب مهارتها
زنگ سوم ریاضی آموزش چوب خط وانجام 3صفحه ریاضی درکلاس
زنگ چهارم آزمایش علوم
زنگ پنجم تاتروقصه گویی
تکالیف : کتاب ریاضی صفحه 26
سرمشق در دفتر مشق نوشته شود
1395/07/19
زنگ اول تدریس نگاره 7
آشنایی با روستا وشغل مردم روستا وحیوانات اهلی وبخش کردن کلمات پایین نگاره
زنگ دوم آموزش دولوحه وانجام دوصفحه ازکتاب مهارتها
زنگ سوم حل دوصفحه ریاضی درکلاس
زنگ چهارم زبان
زنگ پنجم مراسم عزاداری امام حسین (ع)
✍مشق امروز 
کتاب کارریاضی ص 23و24
کتاب کارفارسی ص 10و11و12
پلی کپی تمرین لوحه های آموزشی✍
کتاب کارریاضی تمرین چوب خط فعلا انجام نشه
1395/07/18
کتاب کار ریاضی صفحه 22
کتاب مهارت ها صفحه 17
1395/07/14
کتاب مهارت ها صفحه 13
یک پلی کپی تمرین آموخته ها 
1395/07/13
مهارت صفحه 11
کتاب کار ریاضی صفحه 18-19
1395/07/12
کتاب کار ریاضی صفحهع 16-17 
کتاب مهارتهای نوشتن صفحه 9
1395/07/11
کتاب کار ریاضی صفحه 15 برگه تمرین لوحه 
1395/07/10
کتاب کار ریاضی 10و14   سه خط سر مشق 
1395/07/07
کتاب کار ریاضی صفحه 13 و 19 کتاب مهارت های نوشتن 6 یک عدد برگه 
1395/07/06
کتاب کار ریاضی صفحه 12
3 خط سر مشق
1395/07/05
کتاب کار ریاضی صفحه 11 
برگه نگاره 1 
1395/7/4
با سلام خدمت اولیای عزیزکلاس اول1
کارهای انجام شده درامروز ⬇️⬇️⬇️
نگاره 1به خانه ی ماخوش آمدی تدریس شد
لوحه 1درکتاب بنویسیم نوشته شد
لوحه 2دردفترنوشته شد.
ریاضی مفهوم جلو،عقب،زیر،رو،بالاوپایین تدریس شد.
✍مشق امروزحل صفحه 7و8کتاب کارریاضی✍