برنامه کلاسی

مجتمع آموزشی امام صادق ( ع )

برنامه هفتگی دبستان سال تحصیلی96– 95

                                          پایه اول 2                                          سر  کار خانم : صبوری                      

 

 

                           

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

خانم صبوری

روان خوانی

فارسی

ریاضی

قرآن

ورزش

روانخوانی

تئاترو قصه گویی

ریاضی

املا

علوم

روان خوانی

ریاضی

فارسی

علوم

زبان

روان خوانی

ریاضی

هنر

املا

فارسی

روان خوانی

ریاضی

فارسی

علوم

زبان

 
 
 
روزنگار مهر ماه کلاس اول 2
//
/دانش آموزان  عزیز و اولیا محترم هر کلاس,با  توجه به تاریخ ذکر شده میتوانند از  محتوای آموزشی  ارایه شده و تکالیف همان روز  اطلاع پیدا کنند. ر ریاضی صفحه شد.
96/7/11
با عرض سلام
کار های انجام شده امروز
زنگ اول
تدریس نگاره (4)
بخش کلمات شکل های کتاب 
تشخیص صدای اول کلمات 
تشخیص صدای آخر کلمات
پرسش از نگاره (4)از  دانش آموزان
زنگ دوم
ریاضی ص11و12و13 توضیح داده وکارشد
زنگ سوم
از لوحه های ص 10و11 نگارش روی تخته کار دانش آموزان تمرین کردند ودر دفتر مشق نوشتند
زنگ چهارم
مقداری از کار های ص 10 و11 نگارش درکلاس کار شدوبقیه درمنزل کار شود
زنگ پنجم 
زبان
با تشکر از اولیای محترم که با مدرسه ومعلم  همکاری می کنند
صبوری
96/7/10
باسلام خدمت اولیای گرامی 
کار های انجام شده در کلاس
نگاره 3 ص(7)و(8)فارسی دوباره تکرار شد واز دانش آموزان پرسش شد
دانش آموزان لوحه ص(9) فارسی را روی تخته تمرین کردند
زنگ دوم
زنگ دوم
در دفتر مشق لوحه ص(9)فارسی کار شد
زنگ سوم
ریاضی تم (2)تدریس شد
ص(9)و(10)ریاضی توضیح داده وکار شد
زنگ چهارم
ورزش
زنگ پنجم
مقداری از ص(9)نگارش در کلاس کار شدوبقیه در منزل کامل شود
درمورد علوم صحبت شد
مطالبی که گفته شد در باره ی سایه و حواس واستفاده از حواس صحبت شد واز دانش آموزان پرسش شد

تکیف امروز
کامل کردن ص(9)نگارش 
اولیای محترم:
لطفا وسایل لازم را مثل مداد رنگی کتاب کار ریاضی دستمال  دفتر روز نگار و......... در کیف فرزندتان بگذارید
ممنون از همکاریتان 
صبوری
96/7/5
با سلام خدمت اولیای گرامی وعرض تسلیت فرارسیدن ایام تاسوعا وعاشورای حسینی
کار های انجام شده در  کلاس 
زنگ اول
تدریس نگاره (3)و پرسش وپاسخ از دانش آموزان
ص(8)کتاب فارسی کار شد واز دانش آموزان پرسش شد
روی صدای اول تصاویر کارشد تشخیص  صدای (آ)و(م) در اول کلمه کار شد
زنگ دوم سر مشق از لوحه ص(7)و(8)کتاب نگارش در دفتر مشق در کلاس کار شد
زنگ سوم
ریاضی ص(6)و(7)تدریس وکار شد
زنگ چهارم
مقداری از ص (7)و(8) نگارش درکلاس کار شد
زنگ پنجم
مراسم عزا داری در حیاط مدرسه
ولی محترم کتاب های جدیدی امروز به دانش آموزان داده شده لطفا آن ها را سیمی کنید وروی جلد آن ها اسم دانش آموز را بنویسید ممنون از شما
تکالیف داده شده
5مهر
ص7 نگارش کامل شود
ص9کار ریاضی کامل شود
6مهر
ص8 نگارش کامل شود
ص10 کار ریاضی کامل شود
8مهر
پلی کپی پر رنگ شود
پلی کپی کامل شود
9مهر
ص11 کار ریاضی کامل شود
اولیای محترم اگر  تکالیف طبق تاریخ های داده شده کار شود دانش آموز خسته نمی شود وروانه نیز کار انجام داده است
روزی یک ساعت کار های داده شده انجام می شود
با تشکر از شما ولی محترم جهت همکاریتان با مدرسه
ولی محترم پلی کپی های داده شده دوباره به مدرسه آورده شود ممنون
96/7/4
با سلام 
کار های انجام شده در کلاس
زنگ اول
در مورد نگاره (2)صحبت وپرسش وپاسخ شد
روی صدای اول تصویر های نگاره (2)کار شد
ص(6)فارسی در کلاس کار شد
زنگ دوم
ص (4)و(5)ریاضی تدریس شد 
دانش آموزان رابه صورت الگو
دانش آموزان الگو درست ک
دانش آموزان الگو درست کردند
زنگ سوم
سرمشق از لوحه های ص(5)و(6) نگارش در دفتر مشق درکلاس کار شد
زنگ چهارم
مقداری از کار های ص(5)و(6)نگارش در کلاس کار شد 
تکلیف امروز
ادامه کار های ص(5)و(6)نگارش درمنزل انجام شود
با عرض معذرت مطالب بالا در چند مورد به صورت ناقص نوشته شده
ممنون از اولیای محترم
96/7/3
باسلام خدمت اولیای عزیز
کارهای انجام شده امروز
زنگ اول
ص( 2) (3) ریاضی در کلاس توضیح داده وتدریس شدوکارشد
زنگ دوم
تمرین از لوحه ص (4)کتاب نگارش در مشق در کلاس کار شد
زنگ سوم
پرسش وپاسخ از ص(2)فارسی
پرسش وپاسخ از ص(3) فارسی
خواندن شعر ص(4)فارسی به صورت دسته جمعی
تدریس نگاره(2)وپرسش وپاسخ از نگاره(2) وبرای یاد گیری صدای اول کلمات با دانش آموزان کار شد
زنگ چهارم
ورزش
زنگ پنجم
96/7/2
باعرض سلام خدمت اولیای محترم:
کار های انجام شده
زنگ اول
تدریس تم (1)ریاضی
کار کردن روی جهت ها بالا ،پایین،چپ،راست،عقب،جلوو...    
آشنا شدن دانش آموزان با ردیف وستون که ازطرز قرار گرفتن دانش آموزان   به صورت ردیف وستون استفاده شد
شمارش اعداد بسته ها که روی تخته کشیده شده بود
زنگ دوم
تمرین های ص 2 نگارش فارسی در کلاس کار شد
2 خط از لوحه ها  را باید در منزل نوشته شود
زنگ سوم
تمرین خطی که طرز نوشتن آن از روی خط زمینه  به سمت پایین کشیده می شود
از این خط روی تخته با دانش آموزان تمرین شد
از این خط در مشق هم در کلاس نوشته شد
با دانش آموزان درمورد نظم وقانون کلاس صحبت شد
زنگ جهارم 
ورزش
زنگ پنجم
زبان
تکلیف امروز
کامل کردن ص(2)نگارش فارسی کامل شود
اولیای محترم
بعضی از دانش آموزان دفتر آبی رنگ وکتاب های داده شده را به مدرسه نیاوردندلطفا آن ها در کیف فرزندتان بگذارید
دفتر مشق  ودفتر نقاشی ومداد رنگی حتما در کیف دانش آموز بگذارید
بعصی از کتاب ها در کلاس نگه داری میشود
از همه ی اولیای محترم ممنونم
روز خوبی داشته باشید
96/7/1
باسلام:
کار های انجام شده در کلاس:
زنگ اول
گفتگو کلی با دانش آموزان در کلاس
زنگ دوم
تدریس نگاره (1)
پرسش از دانش آموزان در مورد نگاره (1)
صبحت در مورد چپ وراست  ،بالا ،پایین 
نشان دادن خط زمینه و دانش اموزان نوشت
ن خط  را روی تخته تمرین کردند
نوشتن خط را دانش آموزان روی تخته تمرین کردند
زنگ سوم
هنر کار شد
زنگ چهارم
در دفتر مشق خط(ا) راست سر مشق داده شد ودانش آموزان مقداری از آن را در کلاس نوشتند بقیه در منزل کامل شود و زیر آن یک نقاشی کشیده شود 
زنگ پنجم 
زنگ قصه گویی
تکلیف منزل
کامل کردن مشق همان مقداری که برای دانش آموزان نوشتم کار شود 
زیر مشق یک نقاشی کشیده شود
ممنون از همکاری اولیای محترم
ولی محترم:
نکاتی را از جهت یاد آوری خدمت شما عرض می کنم
تمام وسایل دانش آموزان اسم داشته باشد برای دفتر وکتاب روی جلد اسم نوشته شود
دفتر روز نگار صفحه ی اول کامل شده وهر روز در کیف دانش آموز باشد 
من جهت اطلاع شما تکالیف دانش آموز را در آن می نویسم
یونیفرم مشکی دانش آموز که روی بلوز می پوشد حتما اسم دانش آموز در داخل آن نوشته شود چون هوا گرم است وبچه ها از تن بیرون می آورند وممکنه عوض شود
حتما یک شیشه آب خنک یا قمقمه آب در کیف فرزندتان همراه با لیوان که   اسم 
دارد بگذاریر
در کیف دانش آموز  کتاب فارسی و دفتر مشق ودفتر نقاشی معمولی ودفتر روز نگار گذاشته شود
دفتر های اضافی در منزل نگه داری شود
بعضی از دانش آموزان دفتر آبی رنگ را که باید در کلاس باشد نیاورده اند لطف کنید آن دفتر را بفرستید
وسایل تحریر دانش آموز ساده باشد از آوردن وسایل بازی وتزئینی خود داری شود چون حواس دانش آموز به طرف آن ها میرود
روز هایی که خودتان موافق هستید به فرزندتان پول بدهید تا از بوفه خرید کنند ولی برای روز های دیگر خودتان تغذیه بگذارید
یک دنیا تشکر از همکاری شما اولیای محترم
باز هم ممنون از شما
 
1395/11/1
تکلیف امروز
ص103 و104 مهارت ها کامل شود.
سر مشق کامل شود.
ص 81 و82 فارسی روان خوانی شود.
کارهای امروز
زنگ اول
دیکته شماره 23 از درس (ل) گفته شد.
زنگ دوم
تدریس درس تشدید وتدریس درس در بازار ص81 و82
روان خوانی به صورت جمعی از ص 81 و82 کار شد.
زنگ سوم
سر مشق  عدد نویسی داده شد.
تمرین های ص 103 و104 مهارت ها کار شد.
زنگ چهارم 
نقاشی کار شد.
زنگ پنجم
قرآن ص58و59و60و61 کار شد.
روان خوانی به صورت جمعی از ص 58و61 کار شد.
در مورد تصاویر ص59 و60 توضیح داده شد.
روان خوانی به صورت تک تک از لوحه 19 و20 انجام شد.
1395/11/30
تکلیف امروز
مشق از ص 79 فارسی
سرمشق کامل شد.
روان خوانی از ص 78و 79 فارسی کار شود.
کار های امروز
زنگ اول
ص 78و79 فارسی به صورت جمعی وتک تک روان خوانی شد.
زنگ دوم
دیکته تخته ای کار شد.
زنگ سوم
سرمشق عدد نویسی داده شد.
ص84کار فارسی انجام شد.
زنگ چهارم
آموزش صدا سازی کار شد
زنگ پنجم
کتاب کار علوم ص75و76 و77و78 در کلاس کار شد.
1395/11/27
با سلام
تکلیف امروز
ص99 و100 مهاارت کا مل شود.
از 0 تا 80 رادر دفتر مشق بنویسید.
تکلیف فردا
ص101 مهارت ها کامل شود.
ص79 و81 کار فارسی کامل شود.
کار امروز
اردو رفتیم.
تعطیلات خوبی داشته باشید.
1395/11/25
با سلام
تکلیف امروز
ص95و96 مهرت ها کامل شود.
سر مشق کامل شود.
کار های امروز
زنگ اول
ریاضی ص140و141 تدریس وتمرین شد.
زنگ دوم
2 پلی کپی دیکته تصویری کار شد.این پلی کپی برای پوشه کار است.
زنگ سوم
تمرین های 
ص95 و96 مهارت ها کار شد.
سرمشق عدد نویسی داده شد.
زنگ چهارم 
دیکته تخته ای کار شد.
1395/11/12
تکلیف امروز
سر مشق ها کامل شود.
ص 113 کامل  شود.
کارهای انجام شده
زنگ اول
دیکته تخته ای کار شد.
زنگ دوم
ادامه دیکته تخته ای کار شد.
عدد نویسی از 0 تا 50 در کلاس نوشته شد.
زنگ سوم
مو های دانش آمو زان از نظر بهداشت کنترل شد وهیچ موردی مشاهده نشد.
اولیای محترم خواهش می کنم موهای دانش آمو زانی که بلند است کوتاه شود.
2 صفحه سر مشق داده واز روی آن روان خوانی شد.
زنگ چهارم
ادامه ص 78 فارسی از قبل مانده کار شد.
ص79 کار فارسی کار شد.
1395/11/11
باسلام
تکلیف امروز
ص 87 و88 مهارت ها کامل شود.
ص112 کار ریاضی کامل شود.سرمشق کامل شود.
کار های انجام شده
زنگ اول
ص127و128 ریاضی تدریس وتمرین شد.
زنگ دوم
روان خوانی از کلمات (پ)از روی تخته انجام شد.
تمرین های ص87و88 مهارت ها کار شد.
7
زنگ سوم
دیکته شماره 18 از حرف (پ)گفته شد.
زنگ چهارم
سرمشق اعداد 10 تا 90 داده شد.
روان خوانی فارسی به صورت تک تک انجام شد.
1395/11/5
با سلام
تکلیف امروز
سر مشق ها کامل شود.
ص108 ریاضی کامل شود.
کار های انجام شده.
زنگ اول
ریاضی تم(18)تدریس شد.
ریاضی ص121 تدریس وتمرین شد.
زنگ دوم
تدریس حرف (ل)وتدریس درس گل ص65فارسی
روان خوانی به صورت جمعی وتک تک از درس گل وروان خوانی دوره ای از ص 58 تا 65 انجام شد.
زنگ سوم
سر مشق از عدد 29 تا 35 
سرمشق از ترکیبات (ل) داده واز روی آن روان خوانی شد.
سر مشق از کلمات (ل) داده واز روی آن 
روان خوانی شد.
ص71 کار فارسی کار شد.
زنگ چهارم
ادامه کا ر فارسی ص 72و73 و74 و74 و76 در کلاس کار شد.
1395/11/4
با سلام 
تکلیف امروز 
ص83 و84 مهارت ها کامل شود.
ص107 ریاضی کامل شود.
کار های انجام شده
زنگ اول 
دیکته شماره (15) گفته شد.
زنگ دوم
تمرین های ص83 و84 مهارت ها در کلاس کار شد.
مقداری از تمرین های ص 69 کار شد.
زنگ سوم
ادامه کار فارسی ص69 و70 کار شد.
زنگ چهارم
کلمات مخا لف روی تخته کار شد.
1395/11/3
باسلام
تکالیف امروز
سد مشق ها کامل شود.
ص 106 کار ریاضی کار شود.
پلی کپی کامل شود.
کار های انجام شده.
زنگ اول
تدریس حرف(ق)
تدریس درس همکاری ص64 فارسی وروان خوانی به صورت دسته جمعی وتک تک انجام شد.
زنگ دوم
ریاضی ص 118 و119 کار شد.
عدد نویسی از 26 تا 30کار شد.وبه صورت سر مشق نوشته شد.
زنگ سوم
2ص سر مشق از تر کیبات (ق)وکلمات (ق)داده شد واز روی آن روان خوانی شد.
ص68 کتاب کار فارسی در کلاس کار شد.
.زنگ چهارم
خانم حمیدی در کلاس نقاشی کار شد.
زنگ پنجم
قرآن ص48و49 تدریس شد.
از کلمات وعبارات قرآنی ص48 روان خوانی شد.
ص 50و51 تدریس شد.
شعر ص 51 دسته جمعی خوانده شد.
1395/11/2
تکلیف امروز 
سر مشق ها کامل شود.
کارهای امروز
زنگ اول
متنی در باره ی آتش نشان روی تخته نوشته ودانش آموزان به صورت تک تک از روی آن روان خوانی کردند.
زنگ دوم
دیکته شماره(14)در مورد آتش نشان گفته شد.
2ص از حروف سر مشق داده برای منزلو از روی آن روان خوانی شد.
زنگ سوم
ص116و117 ریاضی کار شد.
عدد نویس از 20 تا 25 تدریس شد.
زنگ چها رم
قصه ونمایش چغلی نکن.
زنگ پنجم
پرسش وپاسخ از پرسش های خاک
ص66و70 کتاب کار علوم کار شد.
1395/10/25
باسلام 
تکلیف امروز
سر مشق ها کامل شود
ص100 کار ریاضی کامل شود.
کار های امروز
زنگ اول
دیکته شماره(12)از درس (ش) گفته شد.
زنگ دوم
ریاضی ص 109 و110 در کلاس کار شد.
زمگ سوم
2 ص سرمشق از کلمات داده واز روی کلمات روان خوانی دسته جمعی وتک تک شد.
زنگ چهارم
قصه ی قابلمه ای که خسته شد.
زنگ پنجم
فصل زمین خانه ی خاکی ما تدریس شد.
پرسش وپاسخ از فصل خاک شد.
ص 68 و69 کتاب کار علوم کار شد.
اولیای محترم بعد از تعطیلات دانش آموزان از نظر درس واخلاق خیلی تغییر کردند. لطفا در منزل با آن ها صحبت شود وروان خوانی نیز با آن ها کار شود.
ممنون از همکاریتان
1395/10/18
تکلیف امروز
ص75 مهارت ها کامل شود.
سر مشق کامل شود.
ص96 کار ریاضی کامل شود.
کار های امروز
زنگ اول
تدریس حرف(پ)
تدریش ص 57 فارسی درس پرواز
روان خوانی از ص 57 فارسی به صورت دسته جمعی وتک تک
زنگ دوم
ص 56 فارسی در کلاس کار شد.
اعداد از 16 تا 19 تدریس شد ودر کلاس نوشته شد.
روان خوانی اعداد از 10 تا 19 کار شد.
زنگ سوم
سرمشق از ترکیبات درس(پ) داده شد واز روی آن روان خوانی شد.
تمرین های ص 75 مهارت ها کار شد.واز روی کلمات روان خوانی شد.
متنی 9 خطی از(ش) به عنوان داستان د
ر کلاس نوشته شد وروان خوانی شد.
ز نگ چهارم
قصه عاقل ترین زن دنیا
زنگ پنجم
علوم فصل سنگ ها تدریس شد.و پرسش وپاسخ شد.
کتاب کار علوم فصل چه می خواهیم بسازیم ص62 و63 تدریس شد.
از سئوال55 تا 63 با دانش آموزان کار شد.
1395/10/30
با سلام
امروز به مناسبت شب یلدا تکلیف نداریم.
کارهای امروز
زنگ اول
ادامه تمرین های ص 51 کار فارسی کار شد.
تمرین های ص 52 ومقداری از ص 53
کارشد
زنگ دوم
ادامه ی تمرین های ص53 کار فارسی کارشد.
تمرین های ص54و55و56 کار فارسی کار شد.
زنگ سوم
جشن یلدا در کلاس بر گزار شد.
زنگ چهارم
روان خوانی از ترکیبات حروف  یاد گرفته شده به صورت دسته جمعی
1395/09/28
با سلام
تکالیف امروز
ص65و66 مهارت ها کامل شود.
روان خوانی از روی فارسی انجام شود.
اولیای محترم به علت غایب بودن دانش آموزان درس ریاضی کار نشده .وبقیه دروس نیز با کندی تدریس می شود.
کار های امروز
زنگ اول
کلمه سازی کار شد.
زنگ دوم
تمرین های ص65و66 کتاب مهارت ها در کلاس کار شد.
دانش آموزان از روی تخته داستان نوشتند.
زنگ سوم
ادامه داستان از روی تخته نوشته شد.
از روی داستان روان خوانی شد.
ص50 فارسی در کلاس کار شد.
زنگ چهارم
 نقاشی کار شد.آموزش کشیدن موش
زنگ پنجم
ص40و41 به صورت دسته جمعی وتک تک روانخوانی شد.
روان خوانی از ترکیبات به صورت دسته جمعی وتک تک انجام شد.
1395/09/23
با سلام
تکالیف امروز:
سرمشق ها کامل شود.
از روی سر مشق ها روان خوانی شود.
علوم از پرسش51 تا آخر پرسش 54 کار شود.
کارهای امروز:
زنگ اول
دیکته شماره (7)از درس (ر) گفته شد.
زنگ دوم
جمله سازی کار شد.
زنگ سوم
قد ووزن دانش آموزان اندازه گیری شد.
سرمشق برای منزل داده واز روی آن روان خوانی شد.
زنگ چهارم
علوم فصل آب ادامه ی جلسه قبل تدریس شد وپرسش وپاسخ شد.
ص50 ومقداری از ص51 کتاب کار فارسی در کلاس کار شد.
1395/09/22
با سلام
تکالیف امروز:
ص 63 مهارت ها کامل شود.
سر مشق کامل شود .
از روی سر مشق دوان خوانی شود.
کار های امروز:
زنگ اول
تدریس (اه )ربط یا دوستی وتمربن روی تخته
زنگ دوم
قسمت بالای ص79 کار ریاضی دوباره در کلاس به صورت نظام دار کار شد.
ص 82 کار ریاضی در کلاس کار شد.
زنگ سوم
سر مشق از(اه)دوستی یا ربط داده شد واز روی آن روان خوانی شد.
تمرین های ص 63 مهارت ها در کلاس کار شد
زنگ چهارم
ص49 کتاب کار فارسی در کلاس کار شد.
1395/09/21
با سلام:
تکلیف امروز:
ص61و62 مهارت ها کامل شود.
ص79 کار ریاضی کامل شود.
علوم از پرسش 47 تا آخر پرسش 50 کار شود.
کار های امروز:
زنگ اول:
دیکته شماره 6 از درس(ت) گفته شد.
زنگ دوم:
ریاضی ص88و89و90 در کلاس کار شد.
زنگ سوم:
تمرین های ص 61و62 مهارت ها در کلاس کار شد.
مقداری از کتاب کار فارسی نیز در کلاس کار شد.
زنگ چهارم:
تمرین های ص46و47و48 کتاب کار فارسی در کلاس کار شد.
زنگ پنجم:
چند صفحه از قرآن کار شد واز روی لوحه 5 قرآن روان خوانی تک تک ودسته جمعی خوانده شد.
1395/09/20
با سلام:
تکالیف امروز
کامل کردن سر مشق
کامل کردن ص83 کار ریاضی
اولیای محترم دانش آموزان فردا باید مسواک وخمیر دندان همراه داشته باشند.
کار های امروز
زنگ اول
تدریس درس (ا) به طور کامل
تدریس ص 48 ریاضی
روان خوانی به صورت دسته جمعی وتک تک
ص 46 کتاب فارسی کار شد.
زنگ دوم
سرمشق از ترکیبات درس جدید2 ص وروان خوانی از سر مشق در کلاس انجام شد.
روان خوانی دوره ای از درس های قبل انجام شد.
زنگ سوم
ریاضی ص87و 88 رد کلاس کار شد.
زنگ چهارم
قصه گویی قصه کلوچه ونمایش
زنگ پنجم
تدریس در آب
گفتگو در مورد آب 
پرسش وپاسخ در مورد آب 
ص48و55و56 و57 کتاب کار علومدر کلاس کار شد.
1395/09/17
با سلام:
تکلیف امروز وفردا
مهارت ها ص 60
کار ریاضی ص 80
کار فردا
سرمشق کامل شود.
کار ریاضی ص 81
روان خوانی از روی سرمشق وص 60 مهارت ها واز روی پلی کپی تمرین شود.
کار های امروز
زنگ اول
دیکته تخته ای
رنگ دوم
تمرین های ص 60 مهارت ها در کلاس کار شد
سرمشق داده واز روی آن روان خوانی شد.
زنگ سوم
 
تمرین های ص 42 و43 کتاب کار فارسی انجام شد.
زنگ چهارم
ص44 کار فارسی کار شد.
روان خوانی از پلی کپی انجام شد.
1395/09/16
تکلیف امروز 
ص 58 و59 مهارت ها کامل شود
ص78 کار ریاضی کامل شود.
کار های امروز
زنگ اول
تدریس درس (ز) وتدریس ص 45 فارسی وروان خوانی دسته جمعی وتک  تک ازص45 فارسی وروان خوانی دوره ای به صورت دسته جمعی
زنگ دوم
تدریس عدد(10)
با دانش آموزان جمع کار شد.
عدد نویسی از (0)تا (10) در دفتر مشق نوشته شد.
زنگ سوم
تمرین های ص 58 و59 مهارت ها در کلاس کار شد.
زنگ چهارم
پلی کپی ریاضی وفارسی کار شد 
پلی کپی ها مربوط به پوشه کار است.
1395/09/15
تکلیف امروز:
کامل کردن سر مشق ها
کامل کردن کار ریاضی ص77
کارهای انجام شده.
زنگ اول
دیکته تخته ای کار شد.
زنگ دوم
ص 57 مهارت ها به طور کامل کار شد.
سرمشق کلمات (ای) داده و روان خوانی شد
زنگ سوم
در مورد (ز) وترکیبات آن توضیح داده وسر مشق داده شد وروان خوانی شد.
در مورد ریاضی توضیح برای علامت بیشتر وجمع داده شد.
زنگ چهارم
تدریس تم 13 وصبحت در مورد رستوران وآداب آن
تکمیل کردن ص86 ریاضی
ریاضی روی تخته با دانش آموزان کار شد.
1395/09/13
با سلام
تکلیف امروز:
کامل کردن سرمشق ها
کامل کردن ص 72و73 کتاب کار ریاضی
اولیای محترم از سرمشق ها روان خوانی شود از ترکیبات دیگر نیز روان خوانی شود.
کار های انجام شده در کلاس:
زنگ اول
تدریس درس(ای) وتدریس ص44 فارسی
روان خوانی به صورت دسته جمعی وتک تک از ص44 فارسی انجام شد.
زنگ دوم:
ص42 فارسی کار شد.
ترکیبات (ای) سر مشق داده وروان خوانی شد.
زنگ سوم:عدد (9)تدریس شد.
ریاضی ص81 و82و 83 در کلاس کار شد.
زنگ چهارم:
قصه ی می آیی با من دوست بشی توسط خانم جمالی
زنگ پنجم:
ادامه تدریس گیاهان وتوضیح ص41و42 و43کتاب کار علوم وتکمیل ص44 کا ر علوم
1395/09/09
سلام،دیکته تخته ای کار شد.ریاضی تم 7 تدریس شد. ریاضی ص 44و45 تمرین شد.5خط سرمشق از کلمات (د)هم نوشتند وهم روان خوانی کردند . مقداری از تمرین های ص26و27 کتاب کار فارسی در کلاس کار شد. تکلیف منزل کار فارسی ص26و27 ریاضی ص46.
1395/09/07
زنگ اول:
تدریس تم 12 ریاضی
کامل کردن ص 77و79و80 ریاضی در کلاس انجام شد.
زنگ دوم:
دیکته تخته ای کار شد.
زنگ سوم:
سر مشق داده شد واز روی آن روان خوانی شد. تمرین های ص 53 و54 کتاب مهارت ها کار شد واز روی آن روان خوانی شد.
زنگ چهارم:
زنگ نقاشی
اولیای محترم تکلیف برای آخر هفته روز سه شنبه    در کانال  می گذارم .
تکلیف امروز:
کامل کردن سر مشق
ص67 کار ریاضی کامل شود.
تکلیف فردا:
کامل کردن مهارت ها ص53
کامل کردن ص 68 کار ریاضی
علوم از پرسش 30 تا آخر 35 کار شود.
تدریس قرآن ص 30و31وروان خوانی شعر ص33 وخواندن سوره والعصرو کوثر توسط دانش آموزان وتکرار پیام های قرآنی
1395/09/06
زنگ اول:
تدریس درس (ن)
ص41فارسی تدریس شد.ودسته جمعی وتک تک روان خوانی شد.
زنگ دوم:
ریاضی درس مساوی تدریس شد.
ص 73و74 و75و76 ریاضی در کلاس تمرین شد.
زنگ سوم:
سرمشق از (ن)برای منزل داده شد.
تمرین های ص52 مهارت هادر کلاس کار شد.
از روی سر مشق و کلمات ص52 روان خوانی به صورت دسته جمعی وتک تک 9انجام شد.
امروز در کلاس دانش
 آموزان نان وپنیر خوردند.
تکلیف منزل:
کامل کردن ص52 مهارت ها
کامل کردن ص65و66 کتاب کار ریاضی
علوم از پرسش 25تا آخر پرسش 29 کار شود.
زنگ چهارم:
قصه پسرا شیرن مثل شمشیرن
آموزش چهار فصل
زنگ پنجم:
در باره ی گیاهان به طور کامل صحبت شد.
چند سئوال از علوم کار شد.
در مورد گیاهان پرسش از دانش آموزان شد.
ص47از کتاب کار علوم کار شد.
چند سئوال از پلی کپی کار شد
1395/09/03
با سلام،زنگ اول دیکته شماره4 از درس(س)گفته شد.زنگ دوم پلی کپی فارسی وعلوم در کلاس کار شد. زنگ سوم تمرین های ص 50 و51 مهارت ها در کلاس کار شد .زنگ چهارم ص35و36 کتاب کار فارسی کار شد.تکلیف منزل ص50و51 مهارت ها ،ص33و34 کتاب کار فارسی کامل شود.علوم از سئوال 15 تا آخر سئوال 24 کار شود.ص64 کتاب کار ریاضی کامل شود.
اولیای محترم  ص50 و51 مهارت ها و ص33 و35 کتاب کار فارسی روان خوانی شود در مشق کتاب کار فارسی از ص33 و35 است .ممنون از همکاریتان
1395/08/02
با سلام:زنگ اول تدریس تم 11ص71 وتمرین ص72 در کلاس انجام شد.زنگ دوم تدریس درس (ر)وتدریس ص40 فارسی وروان خوانی به صورت دسته جمعی وتک تک انجام شد.زنگ سوم تمرین های ص 49 مهارت کار شدو سرمشق برای منزل داده شدواز کلمات ص49 مهارت وسرمشق روان خوانی شد.زنگ چهارم چند سئوال علوم از پلی کپی کار شد. سپس پلی کپی   فارسی وریاضی کار شد. تکیف منزل کامل کر دن ص49 وکامل کردن سر مشق وروان خوانی از کلمات ص49 مهارت ها وسر مشق واز پلی کپی علوم از سئوال 10 تا 1 
1395/08/29
سلام به اولیای محترم ،زنگ اول تدریس درس (ت)وتدریس وروانخوانی ص38 فارسی،سپس روان خوانی از ترکیبات،زنگ دوم نوشتن 5 خط مشق از ترکیبات و کلمات (ت) کامل کردن تمرین های ص 46 و47 کتاب مهارت ها،زنگ سوم تدریس وتمرین ص66و67 کتاب ریاضی ویاد گیری عدد 6و 7 ،ونوشتن 5 خط عدد نویسی از 0 تا 7 به صورت ردیفی یا به صورت قطار انجام شد.کتاب کار علوم ص 38و 39 و40 در کلاس کار شد.تکلیف منزل ص 46 و47 مهارت ها،ص58و59 و60 و61 کتاب کار ریاضی،کامل کردن پلی کپی.ممنون
1395/08/23
با سلام ،تدریس تم 10 ص64 کتاب ریاضی وتمرین های ص 65 کتاب ریاضی کار شد.دیکته تخته ای کار شد.5 خط سرمشق برای منزل داده وروان خوانی شد.تمرین های ص 45 مهارت ها در کلاس کار شد. تمرین های ص33 و34 کتاب کار فارسی در کلاس کار شد.اولیای محترم لطفا در منزل ترکیبات را با فرزند خود کار کنید ترکیبات مثل (با) (دا) (ما) (سا)(بو) (سو) (مو)(دو)وبقیه ترکیبات .............تکالیف کامل کردن ص45 مهارت هاوکامل کردن سر مشق وتکمیل کردن ص56 و57 کتاب کار ریاضی.
قرآن ص27و28و29 تدریس شد.وپیام های قرآنی وسوره ها وشعر ها ی کتاب دوباره تکرار شد.
1395/08/22
با سلام،یک زنگ روان خوانی از کلمات (م)کار شد.دیکته شماره 3 از (م) گفته شد.ریاضی ص60و61 و62و63 تدریس وتمرین شد.تکلیف منزل ص44 مهارتها ،کامل کردن سر مشق،کامل کردن ص 54و55 کتاب کار ریاضی. تمرین های ص 44 مهارت ها در کلاس انجام شد.5خط سر مشق از کلمات (او) برای منزل داده وروان خوانی شد.روان خوانی از ترکیبات از روی تخته.روان خوانی از چند کلمه(او)به صورت دسته جمعی .
1395/08/19
باسلام ،درس (او) تدریس شد.ص 36 فارسی به صورت دسته جمعی وتک تک روان خوانی شد.5خط از ترکیبات (او)سرمشق داده شد وروان خوانی شد.سرمشق از حروف وترکیبات خوانده شده داده شدوروان خوانی شداین سر مشق دوره ای است برای یاد آوری داده شده .تمرین های ص43 مهارت ها در کلاس کار شد.علوم فصل جانوران توضیح داده و10 پرسش از پلی کپی علوم کار شد.تکلیف منزل کامل کردن سر مشق ها،کامل کردن ص52و53 کار ریاضی،کامل کردنش43 مهارت و10 پرسش علوم کار شود.
ص 37 کتاب کار علومدر کلاس کار شد
1395/08/18
با سلام ،تکلیف منزل ص 50و51 کار ریاضی،ص31 کار فارسی.دیکته تخته ای کار شد.
1395/08/17
با سلام، دیکته تخته ای از درس(م) کارشد.ریاضی تم (9) ص 57 تدریس شد.ریاضی ص58و59در کلاس کارشد .عدد نویسی از (1)تا (5) سر مشق داده شدودر کلاس نوشته شد. تمرین های ص 42 مهارت ها در کلاس کار شد.8 خط سرمشق داده واز روی آن روان خوانی شد.تکلیف منزل ص42 مهارت ها ،کامل کردن سر مشق،ص48و49 کار ریاضی کامل شود .ص30و 31و 32 کتاب کار فارسی کار شد.
1395/08/16
باسلام، ریاضی ص54و55و56 تدریس وکار شد.تمرین های ص 41 مهارت ها در کلاس کار شد.5 خط سرمشق از (س) داده وروان خوانی شد.4خط سرمشق از ص 29 کتاب کار فارسی در کلاس نوشته شد. تکلیف منزل ص41 مهارت ها،کامل کردن سر مشق،ص46و47 کتاب کار ریاضی.4 پیام قرانی تکرار شد سوره ی کوثر به صورت دسته جمعی خوانده شد. برای شعر ص25 اسم گذاشته شد به نام زهرای  کوثر در مورد نعمت های خدا صحبت شد.نقاشی ص26 کامل شد.دانش آموزان نعمت های خدا را نام بردند.سوره ی توحید و سوره عصر به صورت دسته جمعی خوانده شد.
1395/08/15
با سلام،تدریس شکل(س) وترکیبات آن .روان خوانی از کلمات (م)به صورت دسته جمعی و تک تک .تدریس ص35فارسی وردان خوانی دسته جمعی وتک تک .روان خوانی دوره ای از ص 27فارسی تا آخر ص35 به صورت دسته جمعی انجام شد.مقداری از تمرین های ص 40 مهارت ها در کلاس کار شد. 5خط سر مشق برای منزل از (س)داده شد تکلیف منزل ص40 مهارت ها کار ریاضی ص 44 و45 وکامل کردن سر مشق .
2 پلی کپی فارسی کار شد.
1395/08/12
یک دیکته نوشته شود
کتاب نوشتاری تا پایان درس بلدرچین کامل شود.
ممنونم
1395/08/11
ا سلام،تکرار ترکیبات به صورت دسته جمعی وتک تک .نوشتن 6 خط مشق از ترکیبات .بخش کردن کلمات جدید وروان خوانی به صورت دسته جمعی وتک تک.تمرین های ص 38 مهارت ها در کلاس کار شد وکلمات ص 38 روان خوانی شد.تم 8 ریاضی تدریس شد.ص51و52 و53 در کلاس کار شد.تکلیف منزل ص38 مهارت ها وص40و41 کتاب کار ریاضی.کامل کردن ص53 ریاضی طولانی شد.اولیا ی محترم لطفا صبح قبل از شروع کلاس دانش آموز ان در مدرسه باشند.
1395/08/10
سلام ،درس (م) تدریس شد.ص 34 فارسی تدریس شد .روان خوانی به صورت دسته جمعی وتک تک انجام شد .روی ترکیبات (م) کار شد .طرزنوشتن شکل (م) یاد داده شد.ریاضی ص 47و48و 49 تدریس وتمرین شد.وص 49 شکل قرینه روی کاغذ کار شد.3خط مشق از شکل (م) وترکیب آن نوشته شد.تمرینهای ص37 مهارت انجام شد.تکلیف منزل ص38و39 کار ریاضی وص37مهارت ها.آزمون ریاضی انجام شد.
 
1395/08/09
سلام،دیکته تخته ای کار شد.ریاضی تم 7 تدریس شد. ریاضی ص 44و45 تمرین شد.5خط سرمشق از کلمات (د)هم نوشتند وهم روان خوانی کردند . مقداری از تمرین های ص26و27 کتاب کار فارسی در کلاس کار شد. تکلیف منزل کار فارسی ص26و27 ریاضی ص46.
فارسی ص32 کار شد
1395/08/08
با سلام ،3کلمه آداب و ادب وبد بخش شد وسپس روان خوانی شد واز زوی آن ها نوشته شد.ریاضی ص40 و41 و42 تدریس شد وتمرین های ص40و42 در کلاس کار شد.
تمرین های ص 35و36 مهارت ها کار شد .تمرین های ص 24 و25کتاب کار فارسی انجام شد.تکیف منزل مهارت ه ص35و36 .کار ریاضی ص36و37.تدریس علوم در مورد جانوران به طور کلی صحبت شد.پرسش وپاسخ در مورد جانوران انجام شد .
1395/08/05
با سلام ،روان خوانی از کلمات و ترکیب ها.ودیکته شماره (1)نوشته شد.تدریس شکل (د) وترکیب ها.تمرین هایص34 مهارتها در کلاس کار شد.5خط سرمشق برای منزل داده شد.فارسی ص31تدریس شد روان خوانی به صورت دسته جمعی وتک تک انجام شد.تکلیف منزل کامل کردن پلی کپی وکامل کردن سر مشق .مهارت ها ص34وکار ریاضی ص34و35 .کتاب ریاضی ص37و38و39 تدریس وتمرین شد.
1395/08/24
ا سلام ،ریاضی ص36 تدریس شد.ص35 ریاضی شکل های هندسی روی کاغذ کشیده شد.امروز برای درس جدید دانش آموزان انار خوردند.روان خوانی از کلمات وترکیب ها به صورت دسته جمعی وتک تک خوانده شد. 5 خط سرمشق برای منزل داده شد که با فاصله نوشته شود.ص 22و23 کتاب کار فارسی کار شد. تکلیف منزل کامل کردن سر مشق ص33 مهارت ها ص32و33 کتاب کار ریاضی.پرسش های کتاب کار علوم با دانش آموزان کار شد.با چند دانش آموز دیکته تخته ای کار شد.
1395/08/03
ا سلام،ریاضی ص 31و32و33 تدریس وتمرین ها کار شد و کم کردن تدریس شد.درس ابر ص30 فارسی تدریس شد ودسته جمعی روان خوانی شد سپس تک تک روان خوانی شد . ترکیب ها دوباره کار شد.تمرین های مهارت هاص31و32 در کلاس کار شد وتصویر سبد ص 33 رنگ شد. کتاب کار فارسی ص20و21 کار شد. تکلیف منزل ص 31و32 مهارت ها وص 34 کتاب ریاضی.
1395/08/02
باسلام،دیکته تخته ای کار شد.شکل (ا)درس جدید تدریس شدترکیب آن نیز کار شد.5خط سر مشق برای منزل داده شد.تکلیف منزل کامل کردن سر مشق وص31 کتاب کار ریاضی.2ص از کتاب کار فارسی ص18و19کار شد.روان خوانی کتاب فارسی از ص27و28 به صورت گروهی انجام شد.
یک زنگ هنر داشتند . از ص14 قرآن تا ص20 قرآن برای دانش آموزان توضیح داده شد .ص21نقاشی در مورد سلام کشیدند .2سوره و2 پیام قرآنی با دانش آموزان کارشد.
1395/08/01
با سلام،تدریس ص28فارسی وروان خوانی به صورت گروهی وتک تک یاد گیری کلمات (آبا) و (باب) .3برگ پلی کپی ریاضی وفارسی کار شداین پلی کپی مخصوص پوشه است .5خط سر مشق برای منزل داده شد  همراه با روان خوانی.مقداری از ص30 مهارتها کار شد.تکلیف منزل ص 30 مهارت ها . ص30 کار فارسی. کامل کردن سر مشق .وآموزش نمایش دایناسور. کتاب کارعلوم ص 23و26و27و28 سر کلاس کار شد.
1395/07/28
با سلام،تدریس کلمه (آب)و(بابا)وتکرار حروف خوانده شده به صورت دسته جمعی وصحبت در مورد (آب)واستفاده درست از آن.کار روی تمرین های ص27و28و29 کتاب مهارت ها .وروان خوانی از کتاب مهارت ها. تدریس درس آب ص27 فارسی وروان خوانی به صورت دسته جمعی وتک ،تک.نوشتن 3 خط مشق از کلمات آب وبابا وترکیب با .تدریس و تمرین8 ص29 و30 کتاب ریاضی .امروز برای یاد گیری کلمه (آب) به دانش آموزان آب معدنی وآب  میوه داده شد.
1395/07/27
سلام ،تکرار وتدریس شکل (آ ا) و(ب) وترکیب (با).نوشتن 3 خط مشق از (ب)و(با)درکلاس .تمرین های ص25و26 مهارت ها در کلاس کار شد.دوباره روی ترکیب (با) کارشد.مراسم جشن قرآن درمسجد جاوید بر گزار شد.تکلیف منزل ص 25و26 مهارت هاوص 27 کار ریاضی.علوم فصل سالم باش شاداب باش تدریس شد وپرسش وپاسخ شد.کتاب کار ص18و19و20 کار شد.
1395/07/26
سلام،تدریس نگاره 10وگفتگو در مورد آداب ورسوم وپرسش وپسخ از دانش آموزان.نوشتن 4خط مشق از ص 23 مهارت ها ونوشتن 3 خط مشق از شکل صدای (آ   ا) .تمرین کشیدن شکل های هندسی وکار باشابلون روی کاغذ .کامل کردن ص26 ریاضی .کتاب کار فارسی ص15و16و17 کارشد.تکلیف منزل مهارت ص23کار ریاضی ص26.
1395/07/25
سلام ،ص22 فارسی کار شد از دانش آموزان پرسش وپاسخ به عمل آمد.صدای اول وآخر کلمات کار شد. 6خط مشق از ص23 مهارت در دفتر مشق نوشته شد. مقداری از ص 23 مهارت ها در کلاس کار شد.ص 27 و28 ریاضی تدریس وتمرین شد. تکلیف منزل از ص 23 مهارت ها وص 25 کار ریاضی .ص13و14 کتاب کار فارسی در کلاس کار شد.
 
شنبه 24 مهر 95
سلام ،تدریس نگاره9 و تشخیص صدای اول وآخر وپرسش وپاسخ از ص20 فارسی،تدریس  ص24و25 ریاضی وتدریس چوب خط ها،تدریس علوم ص15و16 و 17، نوشتن 6 خط مشق از ص22 مهارت، مقداری از کار ص22 مهارت در کلاس کار شد،تمرین های ص 24 و25 کتاب ریاضی در کلاس کار شد؛تکلیف منزل ص 22 مهارت ها، ص24 کتاب کار ریاضی، ولی محترم اگر پوشه کار در منزل مانده لطفا به مدرسه بفرستید . ممنون
کتاب کار علوم ص 16 و17 کار شد.
 
1395/07/19
سلام ،تکالیف ص21ومقداری از ص22 مهارتها ،کار ریاضی ص22 و23،پلی کپی کامل،تدریس ص22 و23 کتاب ریاضی ،جمله سازی در کلاس کار شد،در مورد نگاره 8 صحبت شد وپرسش وپاسخ شد،درمورد چوب خط توضیح داده شد،6خط مشق از ص21 و22 کتاب مهارت ها در کلاس نوشته شد ، مقداری از ص 21 و22 مهارت ها در کلاس انجام شد.
1395/07/18
سلام تکلیف منزل،ص20 مهارت ها،ص21 کتاب کار ریاضی،کار های انجام شده در کلاس،کار روی نگاره7وپرسش وپاسخ از ص17 فارسی،نوشتن 6 خط مشق ازص 20مهارت هاومقداری از ص 20 مهارت ها در کلاس کار شد،ص 21 ریاضی با توضیح کامل در کلاس کار شد،
چند ص از کتاب کار فارسی نیز در کلاس   کار شد.
ص10و 11 و12 کار فارسی در کلاس کار شد
1395/07/17
سلام ،تدریس ها ،تدریس ص20 کتاب ریاضی،تدریس نگاره 7 روستا،پرسش وپاسخ از دانش آموزان،تکالیف انجام شده در کلاس،6 خط مشق از ص 18 و19 مهارت ها در کلاس انجام شد ،مقداری از ص 18و 19 کتاب مهارت ها کار شد،ص20 کتاب ریاضی در کلاس کار شد،صدای اول وآخر کارت های نگاره روستا کار شد،آزمایش بویایی ،چشایی،ولامسه در کلاس با بستن چشم دانش آموزان کار شد،تکلیف منزل،مهارت هاص18و19،کارریاضی ص20،کاردستی با چوب کبریت مثل ص 20 کتاب کار ریاضی روی کاغذ انجام شود و به مدرسه آورده شد . ممنون
سلام تکلیف منزل،ص20 مهارت ها،ص21 کتاب کار ریاضی،کار های انجام شده در کلاس،کار روی نگاره7وپرسش وپاسخ از ص17 فارسی،نوشتن 6 خط مشق ازص 20مهارت هاومقداری از ص 20 مهارت ها در کلاس کار شد،ص 21 ریاضی با توضیح کامل در کلاس کار شد،
چند ص از کتاب کار فارسی نیز در کلاس   کار شد.
ص10و 11 و12 کار فارسی در کلاس کار شد
 
1395/07/14
سلام ، تکلیف منزل ص 16 و17 مهارت ها،ص18و19 کتاب کار ریاضی،پلی کپی کامل شود،کارهای انجام شده در کلاس،انجام تمرین های ص 18و19 کتاب ریاضی ،نوشتن 6 خط مشق از ص16و17 مهارت ها،انجام مقداری از ص 16 و17 مهارت ها در کلاس ،کار روی صدای اول و آخر وجمله سازی به صورت شفاهی
سلام ،تدریس ها ،تدریس ص20 کتاب ریاضی،تدریس نگاره 7 روستا،پرسش وپاسخ از دانش آموزان،تکالیف انجام شده در کلاس،6 خط مشق از ص 18 و19 مهارت ها در کلاس انجام شد ،مقداری از ص 18و 19 کتاب مهارت ها کار شد،ص20 کتاب ریاضی در کلاس کار شد،صدای اول وآخر کارت های نگاره روستا کار شد،آزمایش بویایی ،چشایی،ولامسه در کلاس با بستن چشم دانش آموزان کار شد،تکلیف منزل،مهارت هاص18و19،کارریاضی ص20،کاردستی با چوب کبریت مثل ص 20 کتاب کار ریاضی روی کاغذ انجام شود و به مدرسه آورده شد . ممنون
1395/07/13
سلام تدریس دروس، ص16 و17 کتاب ریاضی تدریس شد،کارهای  انجام شده در کلاس ،تمرین های ص16و17 کتاب ریاضی انجام شد،6خط مشق از ص14و15  کتاب مهارتها نوشته شد،مقداری از ص 14و15 کتاب مهارت ها در کلاس انجام شد،ص 15 کتاب فارسی با پرسش وپاسخ از دانش آموزان کار شد؟ص8و14 15 کتاب کار علوم کار شد، تکلیف منزل ، ص14 و15 مهارتها وص16و17 کتاب کار ریاضی.
1395/07/12
کتاب کار مهارت صفحه 12-13
کتاب کار صفحه 15
1395/07/11
سلام،تدریس دروس،تدریس نگاره6 وپرسش وپاسخ ص13 کتاب فارسی،تدریس ص11 و12 و13 کتاب ریاضی،علوم تدریس ص10 و11 و12 وپرسش وپاسخ از دانش آموزان، کار انجام شده در کلاس، 6 خط از ص10 و11 کتاب مهارتها در کلاس انجام شد،مقداری از تمرین های کتاب مهارت ها ص10 و11 در کلاس انجام شد،تمرین های کتاب ریاضی ص11و12 و13 در کلاس انجام شد ،علوم در مورد حواس صحبت شد واز دانش آموزان پرسش شد، تکلیف منزل ، ص 10و11 مهارت ها،ص14 کار ریاضی،
1395/07/10
سلام کار ریاضی در منزل ص 11 و12است
سلام ، کار در کلاس،پر رنگ کردن یک صفحه پلی کپی،6خط نوشتن مشق از صفحه 8 و9 کتاب مهارت ها در دفتر مشق ،مقداری از ص 8و9 مهارتها درر کلاس کار شد،تدریس ص10وص 12 فارسی وپرسش وپاسخ از دانش آموزان ،تشخیص صدا ی م در اول وآخر و وسط،تکلیف منزل ص8و9 مهارت ها، ص13 کتاب کار ریاضی ،
1395/07/07
سلام،تدریس دروس ،تدریس وپرسش وپاسخ ص8 فارسی،تدریس نگاره4 وپرسش وپاسخ از دانش آموزان،تدریس تم 2 ریاضی،کارهای انجام شده در کلاس،5 خط از ص 6و7 مهارت ها در مشق انجام شد،مقداری از ص 6و7 از کتاب مهارت ها کار شد،ص 9و10 ریاضی در کلاس کار شد،تکلیف منزل ص6و7 کامل شود ،ص 11وا2 کار ریاضی کامل شود. ممنون
1395/07/06
باسلام تدریس نگاره 3وپرسش وپاسخ ص6 فارسی،تدریس ص 6و7 ریاضی ،صحبت در مورداندازه سایه ها ، صحبت در مورد حواس پنج گانه، تکالیف انجام شده در کلاس تمرین تشخیص صدای اول کلمات، 3خط نوشتن مشق در دفتر،کامل کردن مقداری از ص5 مهارت ها، کامل کردن ص6و7 ریاضی ، تمرین به صورت شفاهی برای جمله سازی،
95/7/05
با سلام تدریس دروس ، زنگ اول تدریس نگاره 2 پرسش وپاسخ از دانش آموزان،زنگ 3 تدریس الگو ها الگو درست ونادرست ، انجام تکالیف نوشتن 3 خط از ص4 مهارت ها،کامل کردن مقداری از ص4 مهارت ها در کلاس که بقیه آن در منزل انجام شود، انجام ص4 و5 ریاضی در کلاس با توضیح کامل ، تکلیف منزل کامل کردن ص4وکامل کردن ص9 کتاب کار ریاضی ، ممنون از همکاریتان
  
95/7/04
با سلام وتبریک سال تحصیلی جدید به اولیای محترم،تکالیف امروز در منزل کامل کردن ص3 مهارت ها وکامل کردن ص 7و8 کتاب کار ریاضی ، کتاب فارسی هر روز در کیف دانش آموز باشد، کار در کلاس تدریس ص1 کتاب ریاضی وکامل کردن ص2و3 ریاضی ، پرسش وپاسخ از ص2و3 فارسی ، نوشتن 3 خط از ص 3 مهارت ها در کلاس انجام شد ،
95/7/3
کار های انجام شده در کلاس؛ تدریس نگاره 1 فارسی، پرسش وپاسخ از دانش آموزان، تمرین در دفتر مشق وکار در صفحه ی 2 مهارت ها وبقیه کار مهارت در منزل انجام شود ،کتاب هایی که در منزل مانده در کیف دانش آموز بگذارید، ممنون از همکاریتان
 
ولی محترم تعداد دفتر ها که در کیف باید باشد 2عدد می باشد دفتر مشق ودفتر نقاشی
دفتر های اضافی را بردارید ممنون از شما