اردوی سیرک
 
اردو کاخ سعد آباد
 
تربیت بدنی
 
اردوی موزه علوم و فنون
 
اردوی باغ وحش
 
جشن پایان سال 95
 
جشن قرآن
 
درختکاری
 
غباروبی شهدا
 
جشن شکوفه ها
 
جلسه آموزش خانواده