درج مطلب
 
 آقای فرزین صابر متولد 1353 دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی ارومیه هستند ایشان فعالیتهای اموزشی خود ار از سال 1376 اغاز کرده و از سال 1382تا کنون  مدیریت مجتمع آموزشی امام صادق(ع) را دارند . 
 
     
 
     
تصویر گردان