کادر آموزشی و علمی
 
کادر آموزشی مقطع "ابتدایی"
مربی پیش دبستانی:سرکار خانم طبایی
آموزگاران پایه اول:سرکار خانم طلایی , سرکار خانم صبوری
آموزگاران  پایه دوم : سرکار خانم سلیمی , سرکار خانم سعیدی 
آموزگاران پایه سوم : سرکار خانم کرملو , سرکار خانم کربلایی
آموزگاران پایه چهارم : سرکار خانم طاهری  , سرکار خانم لطیفی
آموزگاران پایه پنجم : سرکار خانم توکلی , سرکار خانم رحمتی 
آموزگاران پایه ششم : سرکار خانم اشتری  , جناب آقای عظیمی
آموزگار  زبان انگلیسی :سرکار خانم پاکزاد
مربی پژوهش و مهارتهای زندگی : دکتر رحیمی
مربی کامپیوتر : سرکار خانم بخشی
 
 
کادر آموزشی مقطع "دبیرستان دوره اول "
دبیر ریاضی : جناب آقای دکتر گوهری پور
دبیر حرفه و فن : جناب آقای آبگون
دبیر زبان :جناب آقای شیخ الاسلام 
دبیر عربی : جناب آقای دکتر رحیمی
دبیر ادبیات : جناب آقای دکتر رضایی
دبیر علوم : جناب آقای شهرابادی 
دبیر دینی و قرآن:جناب آقای دکتر کیمنش
دبیر تاریخ و جغرافی : جناب آقای امیرپور
دبیر پرورشی : جناب آقای نوری
دبیر ورزش : جناب آقای خندان