کادر آموزشی و علمی
 
کادر آموزشی مقطع "ابتدایی"
مربی پیش دبستانی:سرکار خانم صعودی
آموزگاران پایه اول:سرکار خانم طلایی , سرکار خانم خادمی
آموزگاران  پایه دوم : سرکار خانم سلیمی , سرکار خانم سعیدی 
آموزگاران پایه سوم : سرکار خانم طاهری, سرکار خانم کربلایی
آموزگاران پایه چهارم : سرکار خانم توکلی , سرکار خانم شیری
آموزگاران پایه پنجم : سرکار خانم سلیمانی, سرکار خانم عزیزی
آموزگاران پایه ششم : سرکار خانم اشتری  , جناب خانم طاهری
آموزگار  زبان انگلیسی :سرکار خانم حاجی ، سرکار خانم هاشمی
مربی هنر : سرکار خانم نریمان
مربی تربیت بدنی: جناب آقای انوری
مربی کامپیوتر : سرکار خانم بخشی
 
 
کادر آموزشی مقطع "دبیرستان دوره اول "
دبیر ریاضی : جناب آقایظهیر پور ، جناب آقای غفاری
دبیر حرفه و فن : جناب آقای آبگون
دبیر زبان :جناب آقای شیخ الاسلام 
دبیر عربی : جناب آقای وحدانی
دبیر ادبیات : جناب آقای دکتر ماندگار
دبیر علوم : جناب آقای شهرابادی 
دبیر دینی و قرآن:جناب آقای وحدانی
دبیر مطالعات : جناب آقای عرفانی
دبیر ورزش : جناب آقای انوری