درج مطلب

 مجتمع آموزشی امام صادق ( ع )

برنامه هفتگی دبستان سال تحصیلی96  1395

                                             پایه  :   دوم  2                                                                   سر  کار خانم : سعیدی                                         

       

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

ریاضی

فارسی

علوم

هنر

قرآن

ریاضی

املا

هدیه

فارسی

ورزش

ریاضی

فارسی

زبان

علوم

فارسی

ریاضی

املا

هدیه

رایانه

فارسی

ورزش

ریاضی

فارسی

زبان

علوم

  

                  

 

 

 

 
روز نگار  مهر ماه کلاس دوم 2
9دانش آموزان  عزیز و اولیا محترم هر کلاس,با  توجه به تاریخ ذکر شده میتوانند از  محتوای آموزشی  ارایه شده و تکالیف همان روز  اطلاع پیدا کنند
96/7/4
با سلام و عرض ادب و قبولی طاعات حضور محترمتان 
فعالیت روز سه شنبه  4  مهر
ریاضی یاد آوری ساعت سال گذشته و تمرین یکی ده تایی با چوب خط
فارسی ستایش صفحه 2 کتاب فارسی خوانداری روان خوانی شد
ورزش
علوم یاد آوری مروری بر دریا و  فایده های آن
هدیه ها  در باره ی امام حسین و شجاعت امام حسین صحبت شد و کاربرگی به پسرای گل داده شد که رنگ آمیزی کنند ودر باره ی قانون مداری و مشورت با پسرای عزیزم صحبت و سوال شد
اولیای عزیز لطفا دفتر جلد زرد برای املا و کتاب نگارش و ریاضی و قرآن باید در کلاس باشد بعضی از دانش آموزان هنوز نیاورده اند فردا بیاورند
تکالیف
کتاب کار وتمرین ریاضی صفحه اول 
کتاب کار وتمرین فارسی صفحه  10
یک برگه ریاضی و نگارش پشت ورو
 
پایه دوم 2     سرکار خانم سعیدی
1395/09/20
با سلام وخسته نباشید حضور محترمتان 
تکالیف  روزشنبه  20  آذر 
ریاضی خیلی سبز صفحه  77  و   78
فارسی خیلی سبز صفحه   66  و   67 
پسرای گل خمیر دندان و مسواک  بیاورند
فعالیت 
ریاضی  عددهای 3  رقمی  فصل  4  صفحه   56   تدریس شد
قرآن  روخوانی از  تمام دانش آموزان سوال شد و  صفحه  38  تدریس شد
علوم درس  چشمه ی  نور  صفحه  اول ودوم تدریس شد  
تکالیف بازدید شد
پسرای گلم عددهای  3  رقمی را  می آموزند
1395/09/06
فارسی خیلی سبز صفحه 55  و  56 
 ریاضی خیلی سبز صفحه  64  65 
آزمون ماهانه قرآن  روخوانی تا صفحه  29   و  حفظ  2  پیام  قرآنی
فعالیت 
ریاضی صفحه 43  تمرین شد
آزمون ماهانه ریاضی  گرفته شد 
فارسی نوشتاری صفحه 45  و 46  نوشته شد
علوم صفحه  40  و41  تدریس شد
قرآن روخوانی تکرار وتمرین شد
پیک آدینه  بازدید شد
1395/08/22
سلام حضور محترمتان 
تکالیف روز شنبه  22  آبان
ریاضی خیلی سبز ص  51 و 50 
یک صفحه  املا به مامان
برای آزمایش علوم فرفره و یا بادنما که در درس زندگی ما و گردش زمین ص 34  برای درست کردن کامل توضیح داده پسرای گلم درست کنند وبیاورند
فعالیت 
ریاضی  ص 35  تکرار وتمرین شد
فارسی خوانداری درس پنجم روان خوانی کلمه ها پرسیده شد 
فارسی نوشتاری ص  40 و 41 نوشته شد
علوم سوال شد وص 37 و 38 تدریس شد
برای به دست آوردن جواب جمع وتفریق فرآیندی از راه جدول جدول های آماده به دانش آموزان داده شد و بچه ها پای تخته آمدند وبا جدول جمع وتفریق را تمرین کردند
1395/08/18
با سلام وعرض ادب حضور محترمتان 
پسرای قشنگم امروز   18 آبان  چون دانش آموزان خوبی بودند تکلیف ندارند
اولیا گرامی  یک برگه پشت ورو علوم درس 3 به دانش آموزان دادم برای ماه آبان  
به پسرای گلم گفتم لوبیا  خیس کنند  جوانه که زد دخل گلدان وخاک بگذارند وبیاورند 
متشکر از شما
1395/08/17
ریاضی خیلی سبز ص  49  و  50
فارسی خیلی سبز  ص  47  و  48
یک صفحه جمله سازی از کلمه های درس جدید
پسرای گلم قرآن را آوردند منزل روان خوانی شود
پول های کاغذی را که منزل آ ورند با قیچی بریده شود ورق محکمی پشت آن چسبانده شود و آماده درکیفشان باشد
فعالیت
ریاضی صفحه 33  و  34 تمرین شد
فارسی نوشتاری درس پنجم  صفحه 37  و38  نوشته شد
قرآن تمامی دانش آموزان روان خوانی کردند
کتابهای خیلی سبز بازدید ومرور شد
زنگ کتاب خوانی پسرای قشنگم آمدند وکتاب داستان خواندند
1395/08/16
ریاضی خیلی سبز  ص 47 و 48
فارسی خیلی سبز ص 45  و  46
فعالیت
ریاضی صفحه 33  جمع وتفریق فرآیندی   وساعت تکرار و تمرین شد
املا پسرای گلم  پای تخته آمدند وجمله ای حفظ کردند ونوشتند واملای همدیگر را  صحیح کردند واملاها بازدید و امضا شد
هدیه درس جدید وضو تدریس شد 
کتابهای خیلی سبز تکالیف بازدید شد
1395/08/10
با سلام وخسته نباشی حضور محترمتان
تکلیف  روز دوشنبه  10 آبان
فارسی نوشتاری ص  41 و  42
ریاضی نوشتاری ص  41  و  42
یک صفحه املا
فعالیت
ریاضی جمع و  تفریق گسترده تمرین شد
قرآن روان خوانی وتمرین شد
فارسی خوانداری روان خوانی و حکایت رو خوانی شد 
فارسی نوشتاری ص  33 و 34  تمرین ها پا سخ داده شد
علوم آزمایش دماسنج  انجام شد
کتابهای نوشتاری باز دید شد
1395/08/09
فعالیت
ریاضی جمع گسترده تمرین شد
قبل از املا  دفتری املای حسی کار شد 
فارسی خوانداری روان خوانی شد کلمه ها با معنی در درس جدید نوشته شد 
املا از درس جدید گفته و کوئیز ریاضی در آخر دفتر املا گفته وصحیح شد
هدیه ها  در جدید روان خوانی وسوال شد
کتاب های خیلی سبز باز دید شد
1395/08/8
با سلام حضور محترم اولیا گرامی 
تکالیف روز شنبه 8 آبان
فارسی خیلی سبز ص 39 و 40
ریاضی خیلی سبز ص 39 و 40 
فارسی نوشتاری درس چهارم  رونویسی ص23 و 24
فعالیت
فارسی خوانداری شعر ستاره از حفظ سوال شد
مدرسه خرگوش ها روان خوانی شد وتمرین های ص 26 و27 تمرین ومرور شد 
نمایش حکایت چغندر قند با بچه‌ها انجام شد 
علوم ص 25 و 26 تدریس شد 
قرآن ص  17 و 18 و19 روان خوانی وتکرار وتمرین شد
ریاضی دانش آموزان پای تخته آمدند وتمرین و دوره شد
1395/08/03
عرض سلام و خدا قوت حضور محترمتان
تکالیف روز دوشنبه  3 آبان
ریاضی خیلی سبز  ص 35 و   36
فارسی خیلی سبز  ص 35  و  36
یک صفحه جمله سازی
فردا آزمون ارزشیابی بنویسیم
فعالیت
ریاضی دوره شد ودرس های گذشته مرور شد
فارسی خوانداری ص  18 و 19  و  20  تمامی تمرینها در کتاب نوشتاری  نوشته شد
آزمون ارزشیابی علوم گرفته شد
کتابهای خیلی سبز بازدید ومرور شد
1395/08/01

ریاضی خیلی سبز ص 30  و 31
فارسی خیلی سبز  ص 30 و31
یک املا به مامان
یک برگه علوم
فعالیت 
ریاضی ص 26 تمرین ومرور شد
کتاب نوشتاری ص 27  به تمرین ها پا سخ داده شد
از درس خرس کو چولو رونویسی شد
ریاضی ارزشیابی مهر انجام شد
برگه ها ی تکا لیف بازدید شد
1395/07/27
فارسی خیلی سبز  ص  29 و  30
ریاضی خیلی سبز  ص  29 و 30
یک صفحه  املا
فعالیت
ریاضی تمام صفحات با آمدن دانش آموزان پای تخته تکرار و تمرین شد
املا از دو درس گفته وسوال کوئیز ریاضی داده وتصیح شد 
هدیه ها  نعمت های خدا در ورق آچار نقاشی ورنگ آمیزی شد
قرآن با دانش آموزان جمع خوانی و تکرار وتمرین شد
کتابهای خیلی سبز مرور و بازدید شد
اولیا گرامی فردا ارزشیابی املا داریم
1395/07/26
سلام حضور محترمتان
تکالیف روز دوشنبه  26  مهر
فارسی خیلی سبز  ص 27  و  28
ریاضی خیلی سبز  ص  27  و28
یک صفحه املا به مامان
اولیا گرامی فردا  ارزشیابی مهر ماه 
فارسی که روخوانی و کلمه و شعر  و واژه سازی سوال خواهد شد
فعالیت ها
ریاضی ص 22 تمرین  ومرور شد
فارسی نوشتاری ص 22 و23  نوشته وتمرین شد
فارسی خوانداری از دانش آموزان سوال شد
علوم روخوانی و پرسش ها سوال شد 
کتابهای خیلی سبز بازدید  ومرور شد
در ضمن بعضی از دانش آموزان پوشه های کلاسی را هنوز نیا ورده اند
1395/7/25
تکالیف روز یکشنبه  25  مهر
فارسی خیلی سبز ص 25  و  26
ریاضی خیلی سبز  ص  25  و26
فصل 2 علوم  دو برگه پشت ورو می باشد لطفآ  در منزل از این دو فصل سوال شود 
برگه ارز شیابی مهرماه داخل روز نگار دانش آموزان می باشد
در ضمن اولیا یی که مایل هستند  روز دوشنبه می توانند مدرسه تشریف بیاورند
فعالیت‌ها 
ریاضی ص 19  و  20 تمرین و تکرار
املا از درس محله ی ما گفته ریاضی چند سوال کوئیز در آخر دفتر املا گفته وصحیح شد لطفا امضا شود
فارسی نوشتاری ص21 و22 نوشته وبه سوالات پاسخ داده شد
هدیه ها  روان خوانی ودرس سوم خاطره ی ما تدریس شد
کتابهای خیلی سبز مرور و بازدید شد
 
شنبه 24 مهر 95
با سلام خدمت اولیا گرامی
تکالیف روز شنبه  24 مهر
فارسی خیلی سبز ص 23 و 24
ریاضی خیلی سبز  ص23  و24
یک ص املا از درس دوم

کلماتی که بالای صفحه درس دوم فارسی نوشته شده با معنی حفظ شود
فعالیت ها
ریاضی ص 17 و18 تمرین ومرور شد
فارسی خوانداری ص 11 و 12 واژه سازی وتمرین ها مرور شد 
علوم آزمایش ص 17  انجام شد
قرآن ص 9 و 10 روان خوانی وتمرین شد
کتابهای خیلی سبز  بازدید شد
✨✨هنر برتر از گوهر آمد پدید✨✨
با سلام:
در ابتدا عذرخواهی میکنم بابت تاخیر دوهفته ای برای ارسال گزارش کار زنگ هنر🙏🌹
از اولیای محترم تقاضا دارم,همیشه بچه ها برای ساعت,, هنر,,  جزوه های خوشنویسی و نقاشی خود راهمراه داشته باشند.
📝برای خط تحریری, هر جلسه پای تخته درس داده شده, و بچه ها موظف به تکمیل سرمشقهای  درس مربوطه در کلاس ومنزل هستند. 
🎨🖌برای نقاشی تصویر درنظر گرفته شده, بصورت مرحله به مرحله در صفحه ی مقابل(سفیدرنگ) کشیده و رنگ آمیزی خواهد شد. تکمیل کارها در منزل انجام میگیرد. 
✨💐لازم به ذکر است:
تاجاییکه زمان اجازه دهد با تک تک دانش آموزان هم نقاشی و هم خط تحریری  کار خواهد شد ورفع اشکال هم انجام خواهد پذیرفت✨💐
درنهایت خواستارم شما اولیای محترم هم در منزل توجه لازم را در انجام کارها وتکالیف بچه ها مبذول بفرمایید. 🙏🙏
با سپاس حمیدی فرد
1395/07/18
فارسی خیلی سبز ص 18 و19
ریاضی خیلی سبز ص 18 و 19
دانش آموزان بسیار  خوب در املا رونویسی ندارند 
املا و سوال کوئیز ریاضی پشت دفتر املا امضا شود متشکرم
فعالیت ها
ریاضی ص 15 و16 تکرار وتمرین شد
املا درس اول گفته و تصحیح شد 
فارسی مسجد محلی ما 10 تدریس وزیر کلمات سخت خط کشیده شد
هدیه ها روخوانی وسوال شد  و درس جدید داده شد
کتاب های خیلی سبز  مرور وبازدید شد
1395/07/17
ریاضی خیلی سبز ص 16 و17
فارسی خیلی سبز ص 16 و17
یک صفحه کلمه که زیر آنها را خط کشیده ایم لطفآ  دفترها ی املا با برچسب اسم روی دفترها همراه دانش آموزان باشد
1395/07/13
فعالیت های امروز
ریاضی صفحه 11درکلاس تمرین ومرور شد
فارسی روان خوانی شد
علوم مشاهدات یادداشت برداری شد
فارسی نوشتاری ص 15 نوشته شد
1395/07/12
فعالیت های امروز 
کتاب ریاضی ص 10 تمرین ها در کلاس تکرار و تمرین شد
املا پای تخته نوشته امضا شد
هدیه های آسمان درس اول تدریس شد
فارسی نوشتاری صفحه ی 11 تکرار وتمرین شد
ا سلام وخسته نباشید حضور محترمتان
تکالیف روزدوشنبه 12
کتاب فارسی خیلی سبز صفحه 12 و 13
کتاب ریاضی خیلی سبز صفحه 12 و13
یک صفحه املا  از درس کتابخانه ی کلاس به مامان
1395/07/11
تکالیف امروز
کتاب فارسی خیلی سبز ص 9
ریاضی خیلی سبز ص 9
رونویسی از درس ستایش
95/7/10
با سلام حضور محترم اولیا
برنامه کلاسی امروز
ریاضی صفحه ی 13 نوشته وتمرین شد
فارسی درس اول کتاب خانه ی کلاس ما تدریس شد
قرآن یادآوری ص 2و3
علوم درس اول توضیح مختصر ی داده شد
95/7/7
با سلام وخسته نباشی حضور محترم اولیا گرامی
ریاضی خیلی سبز ص 7و8
فارسی خیلی سبز ص7و8 و20 کلمه یادآوری
پسرای قشنگم ساعت را تکرار وتمرین کردند  فارسی نوشتاری ص7و8 وریاضی ص 11 و12 را در کلاس نوشتند
1395/07/06
تکالیف امروز یک صفحه پیک و20 کلمه فارسی یا دآوری
پسرای قشنگم املای تصویری داشتند ورقه ها داخل کیفشان است
1395/07/05
با سلام
تکالیف امروز یک صفحه پیک و20 کلمه فارسی یا دآوری
1395/07/04
سلام اولیا گرامی 
تکالیف امروز پسرای قشنگم
پیکی داده شده در ورق اول پیک یادآوری سال گذشته وصفحه دوم آن چند خط رونویسی