درج مطلب

مجتمع آموزشی امام صادق ( ع )

برنامه هفتگی دبستان سال تحصیلی96   95

 

             پایه:   سوم 1                               سر  کار خانم :     کرملو

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

ریاضی

فارسی

رایانه

علوم

قرآن

ریاضی

زبان

مطالعات

هدیه

نوشتاری و انشا

ریاضی

املا و فارسی

هنر

علوم

مطالعات

ورزش

زبان

ریاضی

نوشتاری و انشا

هدیه

ریاضی

املا و فارسی

ورزش

علوم

شطرنج

 

 

 

 

 
روزنگار مهر ماه کلاس سوم 1
 
 
لغات درس 4 یک مرتبه نوشزه شود. دانش آموزان  عزیز و اولیا محترم هر کلاس,با  توجه به تاریخ ذکر شده میتوانند از  محتوای آموزشی  ارایه شده و تکالیف همان روز  اطلاع پیدا کنند.
 
96/7/10
با سلام و احترام ..... تکالیف روز 2 شنبه 96/7/10 ....برگه ی ریاضی حل شود ..... از لغات درس اول 2 مرتبه نوشته شود ..... متشکرم
96/7/3
با سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران .... تکالیف روز یکشنبه 96/7/2 ... تکلیف فارسی و ریاضی در دفتر مشق انجام شود .... کتاب کار فارسی و ریاضی آورده شود ... دفتر مشق آورده شود ... با سپاس
با سلام و وقت بخیر .... تکالیف روز دوشنبه 96/7/3 ....رونویسی شود از درس ستایش ....  5 تا جمع و 5 تا تفریق با روش انتقال نوشته شود ... با سپاس از همکاری شما خوبان ...
96/1/7                              
باسلام و عرض ادب خدمت شما عزیزانم .... خداوند را سپاس که توانستم سالی دیگر در خدمت عزیزانم باشم .... امیدوارم سالی پر از نشاط و شادی همراه با سلامتی در پیش رو داشته باشید ....
تکالیف روز شنبه 96/7/1 .... صفحه ی 11 کتاب کار ریاضی حل شود .... صفحه ی 9 و 10 حل شد در کلاس .... یادآوری کلاس دوم .....
دفتر های پسرهای عزیزم بر اساس رنگ آنها برای هر فعالیت مشخص شد .... رنگ   نارنجی برای املاء .... رنگ آبی برای انشاء ..... دفتر گیتار برای مشق ....
درس قرآن "" اذان """" تدریس شد
با آرزوی بهترین ها برای شما خوبان .... کرملو
       سرکار خانم کرملو
 
تکالیف روز شنبه 95/11/30
ریاضی خیلی سبز صفحه ی 104 و 105 و 106 حل شود ..... برگه ی فارسی از سوال 1 تا آخر سوال 12 حل شود .... لغات درس 14 و 15 یکمرتبه نوشته شود .... مطالعه ی قرآن ، اجتماعی ، هدیه و فارسی مطالعه شود ..... فردا امتحان کلاسی ریاضی داریم .... با سپاس فراوان
 
1395/11/27
برگه ی ریاضی حل شود ..... فارسی خیلی سبز صفحه ی 107 و 108 حل شود ...... قرآن و علوم و فارسی مطالعه شود ..... با سپاس
95/11/25 ...
. برگه ی ریاضی حل شود .... فارسی خیلی سبز صفحه ی 103 و 104 حل شود ...   دفتر انشاء آورده شود ..... قرآن و هدیه مطالعه شود ... امتحان کلاسی ریاضی از فصل اول برگزار می شود .... با تشکر فراوان ......
1395/11/12
 برگه ی ریاضی تا آخر حل شود ..... برگه ی فارسی ادامه ی سوالات تا آخر حل شود ... لغات درس 7 یکمرتبه نوشته شود .... مطالعه ی علوم ،، فارسی و هدیه ... با سپاس از شما عزیزان
1395/11/11
 برگه ریاضی داده شده از سوال 1 تا آخر سوال 11 حل شود ....برگه ی فارسی از سوال 1 تا آخر سوال 11 حل شود ....مطالعه ی فارسی از اول تا آخر درس ایران عزیز..... هدیه مطالعه شود .... شعر وطن حفظ شود ... با سپاس فراوان
1395/11/5
. برگه ی فارسی تا سوال 10 حل شود ...... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 88 و 89 حل شود ..... املا ء  از درس ایران عزیز نوشته شود .....فردا از درس ایران عزیز داریم ..... لغات درس ایران عزیز 1 مرتبه نوشته شود ..... قرآن و علوم مطالعه شود ..... متشکرم از شما
1395/11/4
ریاضی خیلی سبز صفحه ی 83 و 85 و 86 حل شود  ... از درس ایران عزیز رونویسی شود ..... لغات درس 4 یکمرتبه نوشته شود ....  مطالعه هدیه  و قرآن ..... با سپاس از شما عزیزان
1395/11/3
برگه ی ریاضی حل شود ..... لغات درس 3 یک مرتبه نوشته نوشته شود .... یک املاء از درس 6 تا آخر درس 10 نوشته شود .... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 81 حل شود ..... فردا در کلاس املا ء از درس 6 تا آخر درس 10 داریم ..... قرآن ،علوم ،مطالعات ،فارسی مطالعه شود ..... با سپاس از شما اولیای گرامی ....
1395/11/2
ادامه ی سوالات برگه ی ریاضی تا آخر حل شود .... فارسی خیلی سبز صفحه ی 92 و 93 حل شود ..... لغات درس 2 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود ... قرآن ، هدیه ، مطالعات .... مطالعه شود ...  با سپاس فراوان از شما عزیزان
1395/10/25
با عرض سلام و آرزوی بهترین ها برای شما خوبان ... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 77 و 78 حل شود ... فارسی خیلی سبز صفحه ی 86 حل شود .... لغات درس نویسنده ی بزرگ 1 مرتبه نوشته شود .... هدیه و مطالعات و قرآن مطالعه شود .... با سپاس فراوان
1395/10/18
با سلام و احترام خدمت شما عزیزان ... امیدوارم هفته ی بسیار خوبی را در پیش رو داشته باشید ..... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 75 و 76 حل شود .... از لغات درس 11 نویسنده ی بزرگ از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود .... امتحان شفاهی قرآن فردا از اول کتاب تا آخر صفحه ی 79 برگزار خواهد شد .... کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری آورده شود ..... با سپاس
1395/10/30
لغات درس 6 و 7 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود ...... فارسی خیلی سبز صفحه ی 75 حل شود ..... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 58 و 59 حل شود ..... هدیه و قرآن مطالعه شود .....فردا امتحان ریاضی کلاسی از ضرب و تساوی ضرب داریم ....... با سپاس از همکاری شما خوبان
1395/09/28
لغات درس 8و 9 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود ..... برگه ی ریاضی تا آخر حل شود ..... فارسی خیلی سبز صفحه ی 73 و 74 حل شود ..... فردا املا از درس 8 و 9 گفته میشود .... فارسی و علوم و اجتماعی مطالعه شود ..... ضرب تمرین و کار شود .... با تشکر
1395/09/22
. ادامه ی برگه ی ریاضی سوالات حل شود ...... برگه ی فارسی صفحه ی اول و دوم کامل حل شود تا آخر سوال 21 ......ریاضی خیلی سبز صفحه ی 55 و 56 حل شود ..... کتاب فارسی آورده شود فردا ..... قرآن و ضرب مطالعه شود ...... سپاس از همراهی شما خوبان
1395/09/21
با برگه ی ریاضی حل شود  تا آخر ..... برگه ی فارسی حل شود تا آخر ..... یک املاء از درس پیراهن بهشتی نوشته شود   ......  برگه ی ریاضی جدید تا سوال 5 حل شود ..... ضرب به صورت پراکنده تمرین و کار شود .......قرآن ،علوم،ضرب مطالعه شود .... با تشکر از شما
1395/09/20
ب برگه ی ریاضی ادامه ی سوالات از سوال 11 تا آخر سوال 21 حل شود ..... برگه ی فارسی از سوال 1 تا آخر سوال 10 حل شود .... لغات در پیراهن بهشتی 1 مرتبه نوشته شود ...... ضرب به صورت پراکنده کار و نوشته شود .... مطالعه دروس خوانداری .....علوم و قرآن اجتماعی ..... با سپاس و همراهی شما خوبان
1395/09/17
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان ..... تکالیف روز های تعطیلات پسرهای عزیزم .......ادامه ی رونویسی درس 8 (پیراهن بهشتی ) نوشته شود .... برگه ی ریاضی تا آخر حل شود ..... فارسی خیلی سبز صفحه ی 66 ، 67 ، 68 حل شود .... ضرب به صورت پراکنده کار و تمرین و نوشته شود .....فارسی و علوم و قرآن مطالعه شود .... برگه ی ریاضی جدید تا آخر سوال 10 حل شود .......متشکرم از همراهی و همکاری شما خوبان
آخر هفته ی خوبی را برای شما عزیزان آرزومندم ......
1395/09/16
رونویسی درس 8 پیراهن بهشتی از اول درس تا کلمه ی به نیازمندان ببخشید ..... فارسی خیلی سبز صفحه ی 65 حل شود ..... برگه ی ریاضی از سوال 1 تا آخر سوال 9 حل شود .... ضرب به صورت پراکنده نوشته و تکرار و تمرین شود ..... قرآن و علوم و فارسی مطالعه شود ..... فردا از قسمت اول درس تا جای مشخص شده درس پیراهن بهشتی املاء گفته می شود ....... با سپاس فراوان از همراهی شما خوبان
1395/09/15
ریاضی خیلی سبز صفحه ی 53و 54 حل شود .....فارسی خیلی سبز صفحه ی 63 و 64 حل شود ..... لغات درس پیراهن بهشتی از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود ... ضرب 2 تا 9 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود .....قرآن و فارسی و ضرب مطالعه ،تکرار و تمرین شود ..... سپاسگزارم از همراهی شما خوبان
1395/09/13
 ریاضی خیلی سبز صفحه ی 47 و 48 و 49 حل شود .....فارسی خیلی سبز صفحه ی 56 و 57 حل شود .....ضرب 8و 7و 6 از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود .....املا ء از تمام دروس نوشته شود  ... فردا امتحان هدیه به صورت کتبی برگزار میشود .....با تشکر از همراهی شما خوبان ....... روز خوبی برایتان آرزومندم  ...
1395/09/09
لغات درس 7،6،5 از هر کدام 1مرتبه نوشته شود .....برگه ی فارسی حل شود  .... برگه ی ریاضی حل شود ..... ضرب 8،7،6،5،4،3،2، از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود  .... آزمون تستی روز شنبه برگزار خواهد شد از دروس درس داده شده ...... با سپاس و همکاری شما خوبان .... التماس دعای فراوان در این ایام ..
1395/09/07
 رونویسی کامل از درس 7 (کار نیک) نوشته شود ...... ادامه ی سوالات ریاضی از سوال 11 تا آخر سوال 13 حل شود ...... فارسی خیلی سبز صفحه ی 54 و 55 حل شود .....ضرب 7،6،5،4،3،2، تمرین و تکرار شود ..... و نوشته شود ..... از شما والدین عزیز خواهشمندم که ضرب به صورت پراکنده پرسیده شود از پسرهای عزیزم ...... ممنونم از لطف شما .... سپاسگزارم.....التماس دعا
 
1395/09/06
 لغات درس 7 نوشته شود 2 مرتبه ..... برگه ی ریاضی از سوال 1 تا آخر سوال 10 حل شود ........ تمرین کسر میباشد ......... تمرین ضرب 2،3،4،5،6 از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود ..... فارسی خیلی صفحه ی 53 حل شود .....مطالعه ی قرآن و هدیه و اجتماعی شود .....سپاس از همکاری شما خوبان
1395/09/02
آزمون کتبی علوم فردا از درس اول تا آخر درس 8 ... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 46 حل شود .... فارسی خیلی سبز صفحه ی 50،51 حل شود ..... ضرب 2،3،4،5،6 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود .... با سپاس از هراهی شما عزیزان ...
1395/08/29
با توجه به امتحان روز دوشنبه فارسی نوشتاری که شامل واژه آموزی و حفظ شعر و هم معنی و مخالف و هم خانواده میشود و کلیه  سوالات فارسی که شامل کتاب فارسی نوشتاری میشود مطالعه شود ..... برگه ی فارسی حل شود برای تمرین پسرهای عزیزم در منزل ..... فارسی خیلی سبز صفحه ی 47 و 48 حل شود ...... ضرب 2 ،3،4،5 از هر کدام 2 مرتبه نوشته و تمرین و تکرار شود ....سپاسگزارم
1395/08/23
 برگه ی ریاضی حل شود ...... رونویسی درس فداکاران تا آخر صفحه ی 51 ....... فارسی خیلی سبز صفحه ی 46 حل شود ...... ضرب 2،3،4   از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود ...... با تشکر
1395/08/22
 برگه ی ریاضی حل شود ..... از لغات درس فداکاران از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود .....ریاضی خیلی سبز صفحه ی 43 حل شود ....... ضرب 2 و 3 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود ..... قرآن و هدیه و اجتماعی مطالعه شود ..... متشکرم از شما
1395/08/22
 
1395/08/19
 برگه ی ریاضی از سوال 16 تا آخر سوال 23 حل شود .....فارسی خیلی سبز صفحه ی 43 و 44 حل شود ..............ضرب 2 و 3 از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود .......املاء نوشته شود ازدرس تا درس 5 .....فارسی و قرآن مطالعه شود ........ با سپاس
1395/08/18
از قسمت دوم درس بلدرچین و برزگر رونویسی شود ..... ضرب 2و 3 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود ...... برگه ی ریاضی از سوال 9 تا آخر سوال 15 حل شود ..... علوم فارسی و قرآن مطالعه شود ....  با سپاس
1395/08/17
 برگه ی ریاضی از سوال 1 تا آخر سوال 8 حل شود .....  ضرب 2 و 3 از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود ..... فارسی خیلی سبز صفحه ی 42 حل شود ......مطالعه ی جزوه ی فارسی از درس اول تا آخر درس 5 ...... هدیه و قرآن مطالعه شود ........
1395/08/16
 رونویسی قسمت اول درس بلدرچین و برزگر ...... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 42 حل شود ...... فارسی خیلی سبز صفحه ی 41 حل شود ..... از ضرب 2 ...2 مرتبه نوشته شود .... قرآن و علوم و اجتماعی مطالعه شود ..... با تشکر
1395/08/15
 ضرب عدد1 و 2 از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود ..... لغات در جدید درس 5 از هر کدام 2 مرتبه نوشته شود .....فارسی خیلی سبز صفحه ی 40 حل شود ....... قرآن و اجتماعی و هدیه مطالعه شود .... با سپاس
1395/08/12
تکالیف روز چهارشنبه .... ادامه ی برگه ی فارسی حل شود ...... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 37 -38-39-40 حل شود ......از کلمه های درس 3 و 4 یک مرتبه نوشته شود ....... علوم و فارسی و قرآن مطالعه شود .........
2 صفح از ریاضی خیلی سبز مربوط به پرسش و پاسخی است که خود کتاب برای تست یادگیری دانش آموزان مطرح کرده است و دارای پاسخ نیز میباشد .... با تشکر از همه ی شما اولیای محترم
1395/08/11
با عرض سلام و احترام خدمت  شما خوبان ......برگه ی ریاضی از سوال 14 تا آخر سوال 19 حل شود .....برگه ی فارسی از سوال 1 تا آخر سوال 9 حل شود ..... صفحه ی 36 ریاضی خیلی سبز حل شود ......املا ء از 4 درس نوشته شود ...... با تشکر فراوان
1395/08/10
برگه ی ریاضی از سوال 9 تا آخر سوال 13 حل شود .....لغات درس 3 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود ......قرآن و هدیه مطالعه شود ..... دیکته از درس 1 تا درس 4 نوشته شود در منزل ..... با سپاس فراوان از همراهی شما خوبان
1395/08/09
ریاضی خیلی سبز صفحه ی 34 حل شود و برگه ی ریاضی تا آخر سوال 8 حل شود .....فارسی خیلی سبز صفحه ی 37 و 38 حل شود ..... لغات درس 2 یک مرتبه نوشته شود ...... فردا املاء از درس 1 و 2 گفته میشود ...... مطالعه ی علوم و اجتماعی ........
 
1395/08/08
 ریاضی خیلی سبز صفحه ی 32 و 33 حل شو د...... فارسی خیلی سبز صفحه ی 35 و 36 حل شود ..... از کلمات خط کشیده ی درس اول 1 مرتبه نوشته شود .....هدیه و اجتماعی و قرآن مطالعه شود .... با سپاس
1395/08/05
 برگه های ریاضی حل شود ..... فارسی خیلی سبز صفحه ی 33 و 34 حل شود .... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 30 و 31 حل شود ...... از روی لغات درس 4 یک مرتبه نوشته شود ....... شنبه فارسی نوشتاری آورده شود ...... قرآن تا آخر صفحه ی 31 مطالعه شود .... با سپاس
1395/08/04
برگه ی ریاضی حل شود .... فارسی خیلی سبز صفحه ی 31 و 32 ...... رونویسی کامل از درس 4 ..... علوم از درس اول تا آخر درس 5 پرسیده میشود ...........موفق و پیروز باشید
1395/08/03
لغات درس 4 از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود ..... برگه ی ریاضی حل شود با دقت فراوان ..... آزمون علوم فردا کتبی از درس اول تا آخر درس 4 بر گزار می شود گ..... کتاب فارسی نوشتاری فردا آورده شود ..... با سپاس
1395/08/02
ریاضی خیلی سبز صفحه ی 28 و 29 حل شود .....فارسی خیلی سبز صفحه ی 27 و 28 و 29 حل شود ...... فردا آزمون اجتماعی به صورت کتبی از درس اول تا آخر درس 4 برگزار میشود ..... با تشکر فراوان از همراهی شما .....
قسمتی از درس هدیه مداحی توسط دانش آموزان بود که پسرم پرهام برای کلاس خواندند ......
1395/08/01
با عرض سلام و احترام .... تکالیف روز شنبه 95/8/1 .... فردا امتحان کتبی هدیه از درس اول تا آخر درس چهارم ..... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 27 حل شود .... املا ء از درس 1 و 2 و 3 نوشته شود ....
1395/07/28
برگه های ریاضی حل شود ..... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 26 حل شود .... لغات درس 1 و 2 و 3 یک مرتبه نوشته شود ........ قرآن و علوم و فارسی مطالعه شود ...با تشکر فراوان
1395/07/27
رونویسی و تمرین لغت از درس اول تا آخر درس 3 فارسی ......  فارسی خیلی سبز صفحه ی 25 حل شود .... علوم مطالعه شود .... با سپاس فراوان
1395/07/26
 طبق برنامه ی ارزشیابی مهرماه فردا آزمون فارسی به صورت کتبی برگزار میشود ...... سوالات از جزوه ی داده شده و کتاب خوانداری و نوشتاری میباشد ............از درس اول تا آخر درس سوم ................با تشکر از همکاری شما خوبان .... کرملو
1395/07/25
با سلام و احترام خدمت شما عزیزان ..... تکالیف روز یکشنبه 95/7/25 ریاضی خیلی سبز صفحه ی 20 ، 21 ، 22 ...... فارسی خیلی سبز صفحه ی 22 و 23 ....... رونویسی کامل از درس سوم نوشته شود .....املا نوشته شود از درس سوم .....علوم و مطالعه و قرآن مطالعه شود ....  دفتر املاء آورده شود .....
شنبه 24 مهر 95
با عرض سلام و آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان ...... فارسی خیلی سبز صفحه ی 19 و 20 ....ریاضی خیلی سبز صفحه ی 18 و 19 ...از لغات درس سوم 1 مرتبه نوشته شود .....فارسی نوشتاری آورده شود فردا .....ریاضی خیلی سبز و فارسی خیلی سبز آورده شود ..... هدیه و مطالعات مطالعه شود..... با سپاس

باعرض سلام آموزش رایانه  : ادامه نرم افزار ورد تمرین و تکرار گروهی در کلاس انجام شد.تایپ ده انگشتی ردیف وسط آموزس داده شد
✨✨هنر برتر از گوهر آمد پدید✨✨
با سلام:
در ابتدا عذرخواهی میکنم بابت تاخیر دوهفته ای برای ارسال گزارش کار زنگ هنر🙏🌹
از اولیای محترم تقاضا دارم,همیشه بچه ها برای ساعت,, هنر,,  جزوه های خوشنویسی و نقاشی خود راهمراه داشته باشند.
📝برای خط تحریری, هر جلسه پای تخته درس داده شده, و بچه ها موظف به تکمیل سرمشقهای  درس مربوطه در کلاس ومنزل هستند. 
🎨🖌برای نقاشی تصویر درنظر گرفته شده, بصورت مرحله به مرحله در صفحه ی مقابل(سفیدرنگ) کشیده و رنگ آمیزی خواهد شد. تکمیل کارها در منزل انجام میگیرد. 
✨💐لازم به ذکر است:
تاجاییکه زمان اجازه دهد با تک تک دانش آموزان هم نقاشی و هم خط تحریری  کار خواهد شد ورفع اشکال هم انجام خواهد پذیرفت✨💐
درنهایت خواستارم شما اولیای محترم هم در منزل توجه لازم را در انجام کارها وتکالیف بچه ها مبذول بفرمایید. 🙏🙏
با سپاس حمیدی فرد
1395/07/19
با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان ..... تکالیف روزهای تعطیل .... برگه های ریاضی و فارسی حل شود .... کلمه های درس 1و 2 نوشته شود 1 مرتبه ..... علوم و قرآن مطالعه شود ...... التماس دعا .....
1395/07/18
  ریاضی خیلی سبز صفحه ی 16 و 17 ..... فارسی خیلی سبز صفحه ی 17 و 18 حل شود .....علوم و اجتماعی پرسیده میشود .....یک دیکته از درس دوم نوشته شود ..... با سپاس
1395/07/17
 ریاضی خیلی سبز صفحه ی 15 و 16 حل شود ....ریاضی خیلی سبز صفحه ی 14 و 15 حل شود ..... مطالعات و هدیه مطالعه شود.... .....فارسی نوشتاری حتما آورده شود ..... دفتر انشاء آورده شود
1395/07/14
 برگه های ریاضی حل شود ...... از کلمات درس دوم 2 مرتبه نوشته شود ...... قرآن مطالعه شود .... علوم از درس اول تا آخر درس سوم مطالعه شود ...... فارسی نوشتاری روز شنبه آورده شود ...... مکعب به اندازه ی دلخواه با کمک والدین محترم درست شود ....... متشکرم
1395/07/13
 برگه ی ریاضی حل شود ..... از جزوه ی سوالات هم معنی و متضاد د جمع کلمات مربوط به درس اول ( محله ی ما ) نوشته شود ..... علوم و قرآن مطالعه شود .....با تشکر از همکاری شما عزیزان
1395/07/12
   برگه ی ریاضی حل شود ....فارسی خیلی سبز صفحه ی 12 و13 حل شود .... از درس اول رونویسی کامل شود یک مرتبه ..... قرآن مطالعه شود تا آخر صفحه ی 20 ...... با سپاس
1395/07/11
جلسه ی کلاس سوم 1 به منظور آشنایی با روش های تدریس و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در جهت تعالی دانش آموزانمان روز سه شنبه 95/7/13 ساعت 17 برگزار میشود .... منتظر حضور سبزتان هستیم ....با تشکر از شما عزیزان .... کرملو
با عرض سلام و آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان ..... تکالیف روز  یکشنبه ریاضی خیلی سبز صفحه ی 13 حل شود .... فارسی خیلی سبز صفحه ی 10 و 11 حل شود ..... لغات درس محله ی ما از هر کدام 1 مرتبه نوشته شود ..... فردا دفتر املاء آورده شود ..... مطالعات درس دوم پرسیده میشود .... با تشکر
1395/07/10
ا سلام و آرزوی بهترین ها برای شما خوبان ........ تکالیف روز شنبه  ریاضی خیلی سبز صفحه ی 12 حل شود ....فارسی خیلی سبز صفحه ی 8 و 9 حل شود ..... یک دیکته از درس اول نوشته شود ..... فردا کتاب نوشتاری آورده شود ..... کتاب ریاضی خیلی سبز و فارسی خیلی سبز آورده شود ...... هدیه و اجتماعی مطالعه شود ....با آرزوی بهترین ها برای شما
1395/07/07
با عرض سلام وسلامتی  برای تک تک شما عزیزان ..... ریاضی خیلی سبز صفحه ی 10 و 11 حل شود ....از کلمه های درس اول قسمت دوم 2 بار نوشته شود .... رونویسی قسمت دوم درس محله ی ما نوشته شود .. فارسی خوانداری شعر پدر بزرگ حفظ شود ... هم معنی و متضاد و جمع کلمات پرسیده میشود ..... قرآن تا صفحه ی 10 مطالعه شود ..... با تشکر از همراهی شما عزیزان
تکالیف روز 4شنبه و 5شنبه
1395/07/06
ا سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان .... 3 شنبه  ....ریاضی خیلی سبز صفحه ی 9 حل شود .... رونویسی درس اول (محله ی ما ) تا قسمتی که مشخص شده ..... کتاب فارسی خوانداری آورده شود .... دفتر املاء آورده شود .... علوم درس اول پرسیده می شود .... مطالعه شود .... با سپاس
1395/07/05
با سلام و احترام ..... تکالیف روز 2شنبه   ..... درس اول فارسی داده شد از کلمات خط کشیده تا جایی که در کلاس مشخص شده 2 مرتبه نوشته شود ..  ریاضی خیلی سبز صفحه 8 حل شود .... درس الگو یابی .... قرآن مطالعه شودتا صفحه 8 ....هدیه درس اول مطالعه شود پرسیده میشود .... با تشکر
2شنبه .... درس ریاضی (الگویابی )تدریس شد .... تمرین مربوط به درس در کلاس با مشارکت دانش آموزان حل شد ....علوم درس اول تدریس شد و پرسش و پاسخ کلاسی انجام شد ....
اجتماعی درس اول پرسیده شد از همه ی دانش آموزان .....
فارسی درس اول (محله ی ما ) تدریس شد
با تشکر از همه ی اولیای گرامی در هماهنگ بودن دفترهای دانش آموزان و پیگیری شما عزیزان
1395/7/4
با سلام و وقت بخیر .... تکالیف روز یک شنبه 95/7/4 .... عدد نویسی از عدد 500 تا 950 را 50 تا 50 تا بنویسید ... ده کلمه بنویسید که دارای حرف (چ) باشد . ده کلمه که دارای حرف (ط) باشد ...ده کلمه از حرف (ظ) باشد ...مطالعات اجتماعی درس اول داده شده پرسیده میشود ..... قرآن تا آخر صفحه ی 7 مطالعه شود ..... با تشکر از لطف شما
1395/7/3
باسلام و عرض احترام و تبریک سال تحصیلی جدید خدمت شما عزیزان .....  تکالیف امروز شنبه
    پنج کلمه بنویسید  که دارای حرف (غ ) باشد ..... پنج کل بنویسید که دارای حرف (ذ) باشد ....... پنج کلمه بنویسید که دارای حرف (ق ) باشد ..... از عدد 5 تا 200 را ده تا ده تا بنویسید .... با عدد و حروف