درج مطلب
 
 
 با عرض ادب و احترام ،مفاهیم آموزش داده شده به دانش آموزان عزیز تقدیم می گردد،لطفا به تاریخ ها توجه شود.
۹۴/۱۱/۶
انواع خانه 
انواع سنگ 
چاهای مختلف زمین 
فایده جنگل 
فایده باد 
فایده آب 
شب و روز با آزمایش
94/11/3
تمرین سوره ها 
تمرین شعر 
آموزش اذان و معنی اش
جا نماز - مهر برای نماز
کار با کتاب جلد 1
94/10/26
دینی 
وضو
معنی تشهد
کار با کتاب 
مشق در کتاب 
94/10/22
94/10/21
مفاهیم
داخل،خارج
جلو ،پشت
کار با کتاب
دوخت
قایق
جنس قایق
جنس کشتی
کاربرد قایق و کشتی
94/10/14
اندازه ها: وجب - قدم -پا-متر - ترازو(وزنه)
متر _ یک متر - یک متر و نیم 
خرید و فروش در قدیم
فارسی : ب
ریاضی : مفهوم پنج
94/10/13
نوشتاری عمودی وافقی
تمرین سوره ها
تمرین شعر
صدای آموزشی
94/10/7
قورباغه-غذای قورباغه-حرکت قورباغه
پیله کرم ابریشم-نخ ابریشم
اسانس پوست مرکبات -آب لیمو ترش
 
94/10/5
بلند-کوتاه-مساوی
علوم: یکروب-لوازم شخصی
قورباغه-کرم ابریشم-پروانه-دوخت
 
94/9/24
کلمات: دهان -دست -چشم -خدا -پا-سر-من-با -بابا-مامان
ساعت ثانیه شمار
مشق
مفاهیم 4
آا
دسته بندی
 
94/9/23

باران صاف

باران کج

قارچ

 مشق

شعر

94/9/22
ساعت
ریاضی
نشان دادن برگهایی که زمستان نمی خوابند
 
94/9/17

تمرین درسهای گذشته

مشق

کفشدوزک

94/9/14
نقاشی بزرگ و کوچک 
درخت و زمستان
خواب زمستانی حیوانات
مشق
94/9/10
مفاهیم : بزرگترین و کوچکترین
تمرین درس های قبلی
 
94/9/8
برنج - پلو -اسراف
آهنربا-بازی با اهن ربا
بلندترین و کوتاهترین با تصویر و نقاشی
مانور زلزله
 
 
94/9/7
مفاهیم {بلندتر و کوتاهتر-بلندترین و کوتاهترین-بزرگترین و کوچکترین}
نوشتن
94/9/4
مفاهیم 
داخل و خارج 
درون و بیرون
جنین 
هماهنگی چشم و دست
تمرین سوره ولیعصر
معنی الله و الله اکبر و رب
 
94/9/3
کره ی زمین
جاذبه ی زمین
کره ی ماه
رنگها ی کره ی زمین و نقشه
حالتهای صورت
نوشتاری
غاز و بوقلمون
 
94/8/30
تمرین ریاضی 
مشق 
سنجاب و موش مفهوم عدد 3
94/8/27

خط راست

خط شکسته

خط کج

شکل بدون گوشه

پلی کپی مفاهیم

94/8/26

علوم :خوردن میوه های پائیزی

پرندگان

اسب

ریاضی نوشتن

وصل اعداد و درست کردن شکل

94/8/24
1-تمرین نوشتن
2-گوسفند و فایده اش
3-ماشین
4-جاندار و بی جان
 
94/8/23
برش کاغذی میوه های پاییزی 
داستانگویی
داستان نویسی
تمرین قران 
تمرین شعر
 
94/8/20
علوم پرسش از درس روز گذشته (آتش،نفت،گاز)
اعضاءبدن :قلب توضیح داده شد.
مراکز بهداشت بیمارستان و شغل پرستاری توضیح داده شد.
برگه شمیم انجام شود.
شعر آتش تمرین شود.
 
94/8/19

علوم

آتش

نفت

گاز

کرسی

شعر آتش

ریاضی اشکال هندسی

3 گوشه- (مثلث)

بهداشت و ایمنی آتش

94/8/17

علوم و بهداشت مبحث بینی و گوش توضیح داده شد.

در مورد آلودگی هوا صحبت شد.

نظافت و آراستگی در برابر خدا توضیح داده شد.

تکرار سوره ها انجام شد.

94/8/16
 

ریاضی عدد 2

علوم : درباره حیوان فیل در کلاس صحبت شد. نر دبان و عینک علت استفاده از

 آن توضیح داده شد.مشق___(از چپ به راست) تمرین شد

دینی قنوت صحبت شد.

سپاس از پدر و مادر توضیح داده شد.

94/8/12
واحد خانه و خانواده توضیح داده شد.
مسئولیتها در خانه به دانش آموزان گفته شد
انواع خانه ها توضیح داده شده 
نقاشی خانواده کشیده شد.
 
 
94/8/11
 

درس سطل

درس کیف

حس ها و کاربرد آنها

مشق

اشکال هندسی 

94/8/10
 

جاندار و بی جان

94

گاو   -   زندگی  -   تولید مثل  - فایده  - خرگوش

هماهنگی چشم و دست

نوشتن از پایین به بالا 

 
94/8/6

وضو

قدردانی از خدا برای بچه ها

نماز

شعر وضو

معنی رب

پرسش از درس علوم

پیک آدینه انجام شود

 
 
 
94/8/5

آزمایش حواس انجام شد.

انواع حس

دوخت

محلول

حل شدنی

اجتماعی

مسئولیت ها

سوره قدر
94/8/3
 
واحد خانه و خانواده
مسئولیتها در خانه
انواع خانه
نقاشی خانواده
ماسک صورت برای فردا آماده شود.
94/7/29
علوم : حشرات و پرندگان
تفاوتها و شباهتها
تمرکز
برگه پیدا کردن راه
پرسش دروس هفتگی
 
94/7/28
ادبیات 
مفهوم نفر و شاخه
ریاضی : علامت دوستی 
علامت مساوی مفاهیم یک و دو
94/7/26
آزمایش سنگ،ماسه ،خاک (برای مفهوم سبک و سنگین)
محلول و مخلوط 
جاندار و بی جان
حلزون 
ریاضی: مفهوم عدد 2
ورزش
94/7/25
واحد پلیس
زندگی حضرت نوح
مفهوم شهید
شعر پلیس و برگه ی واحد پلیس
مفهوم رعد و باران آزمایش روغن و پر 
اردک و مرغابی و غاز
دینی
 
 
94/7/22

 

یس آزمایش شمع و لیوان ( هوا)

نوشتاری

ریاضی ( مفاهیم )

زبان

ادبیات

جمله سازی

 
خانم چوبچیان
 
94/7/21
آزمایش کبریت
جنس چوب کبریت رنگ آتش - ایمنی
مفاهیم : برگه ی مفاهیم
خمیربازی،ریاضی تا عدد 4،ساعت تا عدد 4
 
94/7/20
اجتماعی

کبریت - آتش – چاقو موارد ایمنی

تلفن آتش نشانی 125

نوشتن:خط عمودی و افقی و نقطه گذاری

داستان:حافظ

شعر : صابون

تمرین برای خانه : نقاشی آدم 

 
94/7/19

امام دوازدهم

مهاجرت پرندگان

فصل پاییز

شعر ماههای پاییز

دوازده امام

پلی کپی فصل پاییز  
94/7/18
 
94/7/0
 

بهداشت فردی : شستن جوراب و تمیزکردن کفش و کیف

آموزش دهان –دندان-فک – زبان- بزاق

                       
94/7/14
 
 
علوم :کف دست و پشت دست 
،ناخن و جنس ناخن و فایده داشتن ناخن
اجتماعی : طرز وارد شدن به اتاق ،راه و روش حمام کردن،خوابیدن
واحد کار : روزهای هفته و شعر هفته
94/7/11

مفاهیم زیر تدریس داده شد.

باران –آب –ابر-باد –بخار –قطره –دریا-آسمان-رنگ آب-رنگ آسمان

چرا آب دریا آبی به نظر می رسد؟

آب سالم و اسراف در آب و فواید آب  توضیح داده شد.

دانش آموزان آخرین پیامبر و اولین امام  را می شناسند.

عید غدیر ؟

آداب غذا خوردن

94/7/12

ماههای فصل پاییز

شعر ماهها (پاییز و زمستان)

چاپ برگ(رگ انسان و رگبرگ های کاغذ)

دهان درخت و گیاهان ،شکل برگها،اندازه برگها،برگ درخت کاج

94/7/13

آداب سلام کردن

شعر سلام

دست(پشت دست و کف دست) زبان